ZMLUVY UZATVORENÉ V OBCI NEZBUDSKÁ LÚČKA, 2016

Názov dodávateľa Popis služby Dátum podpisu PDF
Radovan Dudus poskytovanie služieb 20.01.2016 Zmluva o poskytovaní služieb
VJ control, s.r.o. kamerový systém 25.01.2016 Zmluva o dielo VJ control, s.r.o.
VOLUMA, s.r.o. zabezpečenie realizácie verejného obstarávania 26.01.2016 Mandátna zmluva
Mária Hurková zmluva o nájme bytu 29.01.2016 Zmluva o nájme bytu
Ján a Jarmila Bielikovci dodatok ku kúpnej zmluve 24.02.2016 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve NL
SATIA-okná, s.r.o. predaj a montáž plastových okien 09.03.2016 SATIA-zmluva o dielo
Multi Consulting, s.r.o. zmluva o poskytovaní služieb 31.03.2016 Zmluva o poskytovaní služieb – Multi Consulting, s. r. o.
MASLEN s.r.o. zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ 31.03.2016 Zmluva – Maslen
TJ Považan zmluva o poskytnutí dotácie 01.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Povazan
Loncová Lenka nájomná zmluva na byt č. 12 29.04.2016 Nájomná zmluva – Loncová Lenka

Loncová Lenka Dodatok č. 1

Samcová Anna Zmluva o nájme hrobového miesta 09.05.2016 Zmluva o nájm. hrob. miesta Samcová Anna 
Najšlová Adela Zmluva o nájme hrobového miesta 09.05.2016 Zmluva o nájm. hrob. miesta Najšlová Adela 
Loderérová Kornélia Zmluva o nájme hrobového miesta 09.05.2016 Zmluva o nájm. hrob. miesta Loderérová Kornélia
Loderérová Kornélia Zmluva o nájme hrobového miesta 09.05.2016 Zmluva o nájm. hrob. miesta Loderérová Kornélia 
Kovalčíková Marta Zmluva o nájme hrobového miesta 09.05.2016 Zmluva o nájm. hrob. miesta Kovalčíková Marta 
Jarošová Edita Zmluva o nájme hrobového miesta 09.05.2016 Zmluva o nájm. hrob. miesta Jarošová Edita 
Michal Bielik zmluva o nájme nebytových priestorov KD 20.05.2016 Nájomná Zmluva – prenájom KD
Žilinský samosprávny kraj zmluva o poskytnutí dotácie 24.05.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie
Nadácia Kia Motors Slovakia zmluva o poskytnutí grantu 24.05.2016 Zmluva KIA
Dušan Nemček zmluva o nájme nebytových priestorov KD 26.05.2016 Nájomná zmluvy – prenájom KD
Peter Bolek Ekoray Zmluva o odbere odpadov 27.05.2016 Peter Bolek Ekoray – Zmluva o odbere odpadov
Obec Varín dohoda o poskytnutí transferu z rozpočtu obce 07.06.2016 Zmluva Varín
Ingrid Tarabová nájomná zmluva 09.06.2016 Nájomná zmluva Ingrid Tarabová
Hoľanová Katarína nájomná zmluva KD 22.06.2016 Katarína Hoľanová – Nájomná zmluva KD
Hoľanová Katarína Zmluva o nájme hrobového miesta 22.06.2016 Zmluva o nájm. hrob. miesta Hoľanová Katarína 
Kulmanová Anna Zmluva o nájme hrobového miesta 22.06.2016 Zmluva o nájm. hrob. miesta Kulmanová Anna 
Majeríková Paula Zmluva o nájme hrobového miesta 22.06.2016 Zmluva o nájm. hrob. miesta Majeríková Paula 
Klub dôchodcov Nezbudská Lúčka Zmluva o poskytovaní dotácie 22.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Klub dôchodcov
Ďurinová Anna Zmluva o nájme hrobového miesta 24.06.2016 Zmluva o nájm. hrob. miesta Ďurinová Anna 
Peter Hazda nájomná zmluva 29.06.2016 Peter Hazda – Nájomná zmluva byt č. 4
Natur Pack, a.s. zmluva o nakladaní odpadov z obalov 30.06.2016 Zmluva Natur Pack
JUDr. Tralichová Pavla – Zvonotec zmluva o dielo 01.07.2016 Zmluva na zvony
EuroPro Slovensko, n.o. zmluva o poskytovaní služieb 08.07.2016 EuroPro Slovensko, n.o.
Alena Humlová Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 08.07.2016 Nájomná zmluva KD Alena Humlová
Anna Rechtoríková nájomná zmluva 29.07.2016 Zmluva o nájme

Anna Rechtoríková Dodatok č. 2

Multi Consulting, s.r.o. dodatok k zmluve 30.08.2016 Dodatok č. 1 multiconsulting
Hotelová akadémia Žilina zmluva o zabezpečení odbornej praxe 12.09.2016 Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
Jelínková Mariana Zmluva o nájme bytu č. 1 1.09.2016 Nájomná zmluva na byt č. 1 – Jelínková Mariana
Žofia Gáborová prenájom KD 16.09.2016 Prenájom KD
Monika Samcová prenájom KD 27.10.2016 Nájomná zmluva KD
Sokolovský Jozef Zmluva o nájme bytu č. 11 31.10.2016 Nájomná zmluva na byt č. 11 . Sokolovský jozef

Sokolovský Jozef Dodatok č. 1

Urbariát Nezbudská Lúčka prenájom KD 02.11.2016 Najomná zmluva prenájom KD-urbariát
Ing. Miroslava Šmidová prenájom KD 11.11.2016 Najomná zmluva prenájom KD
Kubičková Emília Zmluva o nájme hrobového miesta 23.11.2016 Zmluva o nájm. hrob. miesta Kubičková Emília 
Branislav Horecký ml. prenájom KD 25.11.2016 Nájomná zmluva prenájom KD – Katarínska zábava