ZMLUVY UZATVORENÉ V OBCI NEZBUDSKÁ LÚČKA, 2017

Názov dodávateľa Popis služby Dátum podpisu PDF
Tavačová Anna Zmluva o nájme hrobového miesta 03.01.2017 Zmluva o nájme hrobového miesta – Anna Tavačová 
ENBRA SLOVAKIA, Zmluva o dielo 70/16/RVN_BB 04.01.2017 ENBRA Slovakia – Zmluva o dielo
Radovan Dudus Zmluva o poskytovaní služieb 16.01.2017 Radovan Dudus – zmluva o poskytovaní služieb
TJ Považan Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 27.01.2017 Nájomná zmluva KD TJ Považan
Mária Hurková Zmluva o nájme bytu č.2 v bytovom dome súp. č. 2 01.02.2017 Nájomná zmluva – Hurková Mária
Juríková Eva Zmluva o nájme hrobového miesta 06.02.2017 Zmluva o nájm. hrob. miesta Juríková Eva 
Ilovská Alena Zmluva o nájme hrobového miesta 13.02.2017 Zmluva o nájm. hrob. miesta Ilovská Alena
Michal Tichý Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 17.02.2017 Nájomná zmluva KD Michal Tichý
TJ Považan Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 24.02.2017  TJ Považan – Nájomná zmluva
Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 04.08.2017 18.04.2017 Slovak Telekom a.s. – Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Holubčíková Helena Zmluva o nájme hrobového miesta 21.04.2017 Zmluva o nájm. hrob. miesta Holubčíková Helena
Klub dôchodcov Nezbudská Lúčka Zmluva o poskytnutí dotácie 2017 25.04.2017 Klub dôchodcov – zmluva o poskytnutí dotácie 2017
TJ Považan Zmluva o poskytnutí dotácie 2017 25.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 – TJ Považan
Jana Pažičanová Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 05.05.2017 Nájomná zmluva KD – Pažičanová Jana
Mojská Alena Zmluva o nájme hrobového miesta 19.05.2017 Zmluva o nájm. hrob. miesta Mojská Alena
Zelník Milan Zmluva o nájme hrobového miesta 30.05.2017 Zmluva o nájm. hrob. miesta Zelník Milan
Jarošová Edita Nájomná zmluva o nájme nebytových priestoroch KD 07.07.2017 Jarošová Edita – Nájomná zmluva KD
COBA Automotive, s.r.o. Zmluva o reklame 07.07.2017 COBA Automotive, s. r. o. – Zmluva o reklame