Zmluvy 2018

Home/Zverejňovanie/Zmluvy 2018

ZMLUVY UZATVORENÉ V OBCI NEZBUDSKÁ LÚČKA, 2018

Názov dodávateľa Popis služby Dátum podpisu PDF
Natur Pack, a. s. Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 02.01.2018 Natur Pack-Zmluva o zabez. systému
Obertová Božena Zmluva o nájme hrobového miesta 03.01.2018 5_Božena Obertová
Radovan Dudus Zmluva poskytovaní služieb 15.01.2018 Zmluva o poskytovaní služieb – Radovan Dudus
Babišová Eva Zmluva o nájme hrobového miesta 17.01.2018 Babišová Eva – nájomná zmluvy hroby
DOXX – strávne lístky, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 24.01.2018 DOXX – zmluva strávne lístky
Kolčák Ján Zmluva o nájme hrobového miesta 29.01.2018 Zmluva Kolčák Ján – hroby
Mažári Milan Zmluva o nájme hrobového miesta 01.02.2018 Mažári Milan – zmluva nájomná
TJ Považan Ľubomír Tavač Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 07.02.2018 Nájomna zmluva prenájom KD TJ Považan fašiangy
Mária Hurková Zmluva o nájme bytu č. 2 v bytovom dome súp. č. 2 28.02.2018 Nájomna zmluva na byt č. 2 Hurková Mária

Mária Hurková – dodatok č.1 25.06.2018

Mária Hurková Dodatok č. 2

Hurková Mária Dodatok č. 3

Chrapčíková Emília Zmluva o nájme hrobového miesta 05.03.2018 Chrapčíková Emília – nájomná zmluva hroby
Kubo Anton Zmluva č. 125 o nájme hrobového miesta 12.03.2018 Nájomna zmluva č. 125 hroby . Kubo Anton
Kubo Anton Zmluva č. 108 o nájme hrobového miesta 12.03.2018 Nájomna zmluva č. 108 hroby . Kubo Anton
ČSOB, a. s. Zmluva o ČSOB benefit konte 14.03.2018 ČSOB-zmluva o benefit konte
Kubičková Marta Zmluva o nájme hrobového miesta 183 14.03.2018 Kubičková Marta Zmluva č. 183
Samcová Monika Zmluva o nájme hrobového miesta 60 15.03.2018 Samcová Monika Zmluva č. 60
Samcová Monika Zmluva o nájme hrobového miesta 106 15.03.2018 Monika Samcová zmluva č. 106
Rechtoríková Anna Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 16.3.2018 Nájomna zmluva prenájom KD Anna Rechtoríková
Rechtoríková Anna Zmluva o nájme hrobového miesta 84 20.03.2018 Rechtoríková Anna zmluva č. 84 hroby
Rechtoríková Anna Zmluva o nájme hrobového miesta 6 20.03.2018 Rechtoríková Anna zmluva č. 6
Žideková Mária Zmluva o nájme hrobového miesta 185 26.03.2018  žideková – zmluva
Hanuljaková Helena Zmluva o nájme hrobového miesta 04.04.2018 Helena Hanuljaková hrob č. 93A
Patrik Samec Nájomná zmluva na byt č. 9 6.4.2018 Patrik Samec – nájomna zmluva byt č. 9

Patrik Samec Dodatok č. 1

Danka Samcová Zmluva o nájme hrobového miesta 10.4.2018 Nájomna zmluva č. 187 hroby . Danka Samcová
Kyška Dušan, MuDr. Zmluva o nájme hrobového miesta 10.04.2018 Nájomna zmluva č. 188 hroby . Kyška Dušan
Janka Dudusová Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 13.04.2018 Nájomna zmluva prenájom KD Janka Dudusová
Soňa Dávidová Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 24.04.2018 Nájomna zmluva prenájom KD Soňa Dávidová
TJ Považan Dohoda o platobnom mieste 14.05.2018 TJ Považan a OcÚ Dohoda o platobnom mieste
Ilovská Alena Zmluva o prenájme nebytových priestorom KD 25.05.2018 Prenájom KD – Ilovská
Kubo Anton Zmluva o prenájme nebytových priestorom KD 01.06.2018 Kubo – prenájom KD
Juraj Piatnica Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov TJ Považan Nezbudská Lúčka 22.06.2018 Nájomná zmluva Piatnica, TJ Považan
Rechtoríková Anna Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 4 02.07.2018 Dodatok č. 1 – Rechtoríková
Mojský Viliam Zmluva o nájme hrobového miesta 04.07.2018 Zmluva o nájme hrob. miesta č. 83Mojský
TES MEDIA, s. r. o. Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb 10.07.2018 TES MEDIA zmluva o propagácií 10.07.2018
Made spol. s. r. o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov 12.07.2018 Zmluva o spracovaní osob. údajov MADE
Mária Ďugelová Zmluva o nájme hrobového miesta 25.07.2018 Ďugelová Mária – zmluva o nájme hrob. miesta 25.7.2018
Tichý Ľudovít Zmluva o nájme hrobového miesta 27.07.2018 Tichý ľudovít – zmluva o nájme hrobového miesta 27.7.2018
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Zmluva o nájme č. 174/2018 22.8.2018 Zmluva o nájme – SEVAK
Líšková Mária Zmluva o nájme hrobového miesta 04.09.2018 Zmluva o nájme hrobu Líšková
Ing. Mária Kasmanová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb + Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb 07.09.2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb

Chovan Pavol Zmluva o nájme nebytových priestorov KD 8.09.2018 Nájomná zmluva Chovan Pavol 8.9.2018
Radolcová Viera Zmluva o nájme hrobového miesta 11.09.2018 Zmluva hroby Radolcová Viera 11.9.2018
Oľga Štadániová Zmluva o nájme hrobového miesta 19.09.2018 Zmluva o nájme hrobu Štadániová Oľga 12
Oľga Štadániová Zmluva o nájme hrobového miesta 19.09.2018 Zmluva o nájme hrobu Štadániová Oľga 53
Oľga Štadániová Zmluva o nájme hrobového miesta 19.09.2018 Zmluva o nájme hrobu Štadániová Oľga 110
Oľga Štadániová Zmluva o nájme hrobového miesta 19.09.2018 Zmluva o nájme hrobu Štadániová Oľga 122
Union zdravotná poisťovňa, a. s. Zmluva o využívaní elektronických služieb 24.09.2018 Zmluva Union elektronické služby
Radovan Hrašna Zmluva o nájme nebytových priestorov KD 28.09.2018 Nájomná zmluva Hrašna Radovan 28.9.2018
Tichý Karol Zmluva o nájme hrobového miesta 03.10.2018 Zmluva hroby Karol Tichý č. 
Tichý Karol Zmluva o nájme hrobového miesta 03.10.2018 Zmluva hroby Karol Tichý č.98 
Tichý Karol Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 03.10.2018 Zmluva hroby Karol Tichý č. 174
Bielik Silvester Zmluva o nájme hrobového miesta 05.10.2018 Zmluva hroby Bielik Silvester 
Žideková Mária Zmluva o nájme nebytových priestorov KD 12.10.2018 Žideková nájomná zmluva
Union zdravotná poisťovňa, a. s.  Zmluva č. P-0064825600 o využívaní elektronických služieb  24.10.2018  Zmluva č. P-0064825600 UNION
Humlová Alena Zmluva o nájme nebytových priestorov KD 12.11.2018 Nájomná zmluva Hulmová Alena12.11.2018
Javorová Helena Zmluva o nájme hrobového miesta 19.11.2018 Helena Javorová zmluva č. 86
Javorová Helena Zmluva o nájme hrobového miesta 19.11.2018 Helena Javorová zmluva č. 10
Klub dôchodcov Nezbudská Lúčka Zmluva o poskytnutí dotácie 12.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie Klub dôchodcov
TJ Považan Nezbudská Lúčka Zmluva o poskytnutí dotácie 12.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Považan
Lesné pozemkové a pasienkové spoločenstvo NL Zmluva o nájme nebytových priestorov KD 14.12.2018 Nájomná zmluva Urbariát NL14.12.2018
TJ Považan Nezbudská Lúčka Zmluva o nájme nebytových priestorov KD 15.12.2018 Nájomná Zmluva TJ Považan15.12.2018