Zmluvy 2021

Home/Zverejňovanie/Zmluvy 2021

ZMLUVY UZATVORENÉ V OBCI NEZBUDSKÁ LÚČKA, 2021

Názov dodávateľa Popis služby Dátum podpisu PDF
Miček Marián Zmluva o nájme hrobového miesta č. 149 07.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 149 – Miček č
Kopásek Karol Zmluva o nájme hrobového miesta č. 124 08.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 124 – Kopásek
Samec Ľubomír Zmluva o nájme hrobového miesta č. 205 13.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č. 205 – Samec Ľubomír č
Chramosta Ján Zmluva o nájme hrobového miesta č. 123 20.01.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta – Chramosta Ján
Mittelham, s.r.o. Zmluva o dielo preprava a zneškodňovanie odpadu 20.01.2021

Zmluva o dielo – Mittelham.č

Dodatok + Príloha ku zmluve o zneškodňovaní odpadu

Obec Strečno Zmluva o spolupráci 21.01.2021 Zmluva o spolupráci Strečno-Nezbud, testovanie COVID19
MADE spol. s r. o.  Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1944/2015 08.02.2021 Dodotok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1944_2015
Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 11.02.2021 Slovak Telekom – Dodatok k ZoPVS
Radovan Dudus Zmluva o poskytnutí služieb    
Samcová Anna Zmluva o nájme hrobového miesta č. 206 23.02.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č.206 č
Mojský Stanislav Zmluva o nájme hrobového miesta č. 147 10.03.2021 zmluva o nájme hrobového miesta č. 147 – Mojský Stanislav č.
Tichý Pavol Zmluva o nájme hrobového miesta č. 207 12.03.2021 zmluva o nájme hrobového miesta č. 207 – Tichý Pavol č.
Hurková Mária Zmluva o nájme bytu č. 2 16.03.2021 Zmluva o nájme bytu č. 2 – Hurková Mária
Štatistický úrad SR Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 16.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Tichý Michal Zmluva o nájme hrobového miesta č. 73 19.03.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta č.73
Hurková Mária Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 2 v bytovom dome č. 2 19.04.2021 Hurková dodatok č.1 – zvýšenie zálohy voda
ČSOB poisťovňa Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov 26.04.2021 Zmluva_8093274899_A_ObecNezbudskaLucka
NATUR-PACK, a. s.  Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov 01.05.2021 Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Rechtoríková Anna  Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu č. 4 v bytovom dome č. 2 01.05.2021 Dodatok č.5 k zmluve o nájme bytu – Rechtoríková Anna
UPSVaR Žilina Dohoda č. 21/25/010/4 26.05.2021 Dohoda UPSVaR č. 21/25/010/4
Weby Group, s. r. o. 

Zmluva o dielo a poskytovaní služieb

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

24.05.2021

Weby Group, s. r. o. – Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Weby Group, s. r. o. – Zmluva o dielo a poskytovaní služieb

SSE, a. s. 

Zmluva o združenej dodávke plynu – Kultúrny dom

 

23.02.2021 Zmluva SSE – odber plynu – Kultúrny dom
SSE, a. s. 

Zmluva o združenej dodávke plynu – Bytovka

23.02.2021

Zmluva SSE – odber plynu – Bytovka
Samcová Danka

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 187

16.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta – Samcová Danka
Miček Marián

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD v Nezbudskej Lúčke

18.06.2021

Nájomná zmluva KD – Miček
Chovan Pavol

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD v Nezbudskej Lúčke

25.06.2021 Nájomná zmluva KD – Chovan
Piatnica Juraj

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov TJ Považan Nezbudská Lúčka

02.07.2021 Nájomná zmluva TJ Považan – Piatnica
Timuľák Peter

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov TJ Považan Nezbudská Lúčka a nájme ihriska

07.07.2021 Nájomná zmluva TJ Považan Timuľák č
Čornaková Anna

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 112

21.07.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta – Čornaková Anna
Radolcová Viera

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 

09.08.2021 Nájomná zmluva KD – Radolcová
Šmidová Katarína

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 

31.08.2021 Najomna_zmluva_KD_Smidova
Ženčák Matej

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD 

10.09.2021 Najomna_zmluva_KD_Zencak
Tavač Ľubomír

Zmluva o nájme bytu č. 6 v bytovom dome s. č. 2 

01.10.2021 Nájomná zmluva – Tavač Ľubomír

Franeková Stanislava

a

Kubička Pavol

Kúpna zmluva – predaj obecného pozemku EKN 1557/4

06.10.2021 Kúpna zmluva Franeková Stanislava_Kubička Pavol

Samcová Renáta

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 208

06.10.2021 Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_208_Samcova_Renata

Samec Patrik

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD v Nezbudskej Lúčke

11.10.2021 Nájomná zmluva KD – Samec Patrik

Drevenáková Alena

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 41 a 191

19.10.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta 41 – Drevenáková

Zmluva o najme hrobového miesta_191_Drevenakova

3W Slovakia, s. r. o.

Licenčná zmluva – digitálny archivačný systém zosnulých

18.11.2021 LICENČNÁ ZMLUVA Nezbudská Lúčka

TJ Považan Nezbudská Lúčka

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021

27.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Považan 2021

Mravcová Oľga

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5 a č. 111

 

Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_111_Mravcova
Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_5_Mravcova

Ilovská Alena

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 130

24.11.2021 Zmluva o nájme hrobového miesta 130

UPSVaR Žilina

Dohoda č. 21/25/010/103 

06.12.2021 UPSVaR_Zilina_Dohoda_2125010103

Bielik Jozef

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9

21.12.2021 Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_c9_Bielik

Jelínková Mariana

Zmluva o nájme bytu č. 1 v bytovom dome súpisné číslo 2

29.12.2021 Jelinkova_NZ_01.02.2022-31.1.2023

Hurková Mária

Zmluva o nájme bytu č. 2 v bytovom dome súpisné číslo 2

29.12.2021 Hurkova_NZ_01.01.2022-31.1.2026

Mojský Ján

Zmluva o nájme bytu č. 3 v bytovom dome súpisné číslo 2

29.12.2021 Mojsky_NZ-01.01.2022-31.11.2023

Rechtoríková Anna

Zmluva o nájme bytu č. 4 v bytovom dome súpisné číslo 2

29.12.2021 Rechtorikova_NZ_01.01.2022-31.07.2022

Šošková Anna

Zmluva o nájme bytu č. 5 v bytovom dome súpisné číslo 2

29.12.2021 Soskova_NZ_01.01.2022-30.11.2023

Tavač Ľubomír

Zmluva o nájme bytu č. 6 v bytovom dome súpisné číslo 2

29.12.2021 Tavac_NZ_01.01.2022-30.06.2024

Vráb František

Zmluva o nájme bytu č. 7 v bytovom dome súpisné číslo 2

29.12.2021 Vrab_NZ_01.01.2022-30.11.2023

Samcová Romana

Zmluva o nájme bytu č. 9 v bytovom dome súpisné číslo 2

29.12.2021 Samcova_Romana_NZ_01.1.2022-30.11.2023

Samcová Danka

Zmluva o nájme bytu č. 10 v bytovom dome súpisné číslo 2

29.12.2021 Samcova_Danka_NZ_01.01.2021-30.11.2023

Sokolovský Jozef

Zmluva o nájme bytu č. 11 v bytovom dome súpisné číslo 2

29.12.2021 Sokolovsky_NZ_01.01.2021-30.11.2023

Žideková Mária

Zmluva o nájme bytu č. 8 v bytovom dome súpisné číslo 2

29.12.2021 Zidekova_NZ_01.01.2022-30.11.2023

Samec Patrik

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 209

29.12.2021 Zmluva_onajme_hroboveho_miesta_c209_SamecPatrik