ZMLUVY UZATVORENÉ V OBCI NEZBUDSKÁ LÚČKA, 2015

Názov dodávateľa Popis služby Dátum podpisu PDF
RVC Senica s.r.o. audit za rok 2015 08.01.2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
ZŠ s MŠ Krasňany dovoz stravy do MŠ 12.01.2015 Zmluva o dodávke obedov
Organika s.r.o. predaj mlieka a mliečnych výrobkov do MŠ – školský mliečny program 12.01.2015 Kúpna zmluva č. 2015/001
VEMA s.r.o. služby za spracovanie miezd 15.01.2015 Zmluva o poskytovaní outsoursingových služieb č. 2015/007
Radovan Dudus poskytovanie služieb 20.01.2015 Zmluva o poskytovaní služieb
Daňový úrad Žilina dohoda o elektronickom doručovaní 11.02.2015 Dohoda o elektronickom doručovaní
MADE spol s.r.o. licenčná zmluva na program URBIS 26.02.2015 Licenčná zmluva č. U1944/2015
Vaša Slovensko, s.r.o. poskytovanie stravných lístkov 22.06.2015 Dodatok k zmluve č. 8000493 – Vaša
Slovenský plynárenský priemysel dodávka plynu – kultúrny dom 23.06.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu – KD
Slovenský plynárenský priemysel dodávka plynu – bytovka, MŠ 23.06.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu – bytovka, MŠ
Mariana Jelínková prenájom bytu 30.06.2015 Zmluva o nájme bytu, Mariana Jelínková
TES Media, s.r.o. reklamné a propagačné služby 07.07.2015 Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb
Slovak Telekom, a.s. poskytovanie verejných služieb 04.08.2015 Zmluva o poskytovaní služieb
Prima banka Slovensko, a.s. vydanie platobnej karty 26.08.2015 Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
Eduard Mittelham preprava a zneškodňovanie odpadu 02.09.2015 Zmluva o dielo, preprava a znečisťovanie odpadu
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina platba za kontajnery 17.09.2015 Dohoda o vyrovnaní
Československá obchodná banka, a.s. otvorenie bankového účtu 23.09.2015 Zmluva o ČSOB benefit konte
Československá obchodná banka, a.s. otvorenie bankového účtu 23.09.2015 Zmluva o ČSOB benefit konte 2
Československá obchodná banka, a.s. elektronické bankovníctvo 23.09.2015 Zmluva o poskytovaní služby – ČSOB
Ján a Jarmila Bielikovci predaj pozemku 12.10.2015 Kúpna zmluva – pozemok Bielikovci
Natur-Pack zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 15.10.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, NaturPack
Prima banka Slovensko, a.s.  zmluva o termínovanom úvere, dohoda o blankozmenke  11.11.2015 Zmluva o Úvere č. 02-14-15 Prima banka
PORTAL, s.r.o. GPS aplikácia 18.11.2015 Zmluva o dielo – PORTAL
Prima banka Slovensko, a.s. ukončenie zmluvy 16.12.2015 Dohoda o ukončení zmluvy o úvere
RVC Senica, s.r.o. dohoda o zrušení zmluvy o poskytovaní audítorských služieb 16.12.2015 Dohoda o zrušení zmluvy
Ing. Mária Kasmanová audit účtovnej závierky 17.12.2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
ČSOB, nadácia grant 17.12.2015 Zmluva o poskytnutí grantu