Denný archív : 27. mája 2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019

SÚHRNNÉ VÝSLEDKY HLASOVANIA PODĽA ÚZEMNÉHO ČLENENIA Výsledky za obec Nezbudská Lúčka Okrsok Počet zapísaných voličov Počet vydaných obálok Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v % 1 338 51 15,08 51 100,00 50 98,03 Spolu 338 51 15,08 51 100,00 50 98,03 Viac informácií o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu 2019 nájdete tu: http://volbysr.sk/sk/data01.html
Čítať viac