Ročný archív : 2020

Home/2020

Oznámenie o oprave chyby vo vyhotovení rozhodnutia – Rabatin, Rabatinová

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení
Čítať viac

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zastavení konania

Krajský pamiatkový úrad Žilina vydal verejnú vyhlášku – Rozhodnutie o zastavení konania o prípustnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum na vedecké účely a dokumentačné účely v k. ú. Krasňany, Varín a Nezbudská Lúčka. Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete TU: 2020_11015_Varin_Nezbud_Lucka_Krasnany_detektor_vyskum_zastav_konania1-1Stiahnuť
Čítať viac

Podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 26.04.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza "dodatočnej likvidácii", so sídlom 013 02 Nededza, IČO 00 210 722 a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna k. s. Nakoľko likvidátor pristúpil k speňažovaniu majetku patriaceho Družstvu zverejňuje podmienky účasti na súťažnom procese -
Čítať viac

SSD – elektrická prípojka online

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces. Obyvatelia stredného Slovenska, ktorí chcú pripojiť svoju nehnuteľnosť k elektrickej
Čítať viac

OZNAM – Stavebný úrad zatvorený

Oznam! Na základe výpovede zmluvy Obce Varín bude dňom 31.12.2020 ukončená činnosť Spoločného stavebného úradu Nezbudská Lúčka so sídlom vo Varíne. Činnosť kancelárie spoločného stavebného úradu bude ukončená dňa 07.12.2020, do 31.12.2020 bude prebiehať delimitácia spisov, archívu a čerpanie dovolenky zamestnancov. Nový Spoločný stavebný úrad dňom 01.01.2021 vytvoria obce Krasňany, Dolná Tižina, Nezbudská
Čítať viac

Koronavírus COVID-19 – Aktuálne rozhodnutia a opatrenia

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal nasledujúce rozhodnutie týkajúce sa prevádzky škôl: rozhodnutie ministra ŠVVaŠ SR Okrem toho boli vo Vestníku vlády Slovenskej republiky zverejnené: v čiastke 19 - opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky, viď TU: ciastka_19_2020 v čiastke 20 - metodický pokyn ministra obrany SR o realizácii
Čítať viac