Denný archív : 23. júla 2020

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu NEZBUDSKÁ LÚČKA OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanom dňom 23.07.2020 Lodererová Viera, narodená 21.09.1971 (meno, priezvisko
Čítať viac