Denný archív : 31. júla 2020

Verejné prerokovanie vo veci strategického dokumentu ŽSK

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ako obstarávateľ strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK" oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení a doplnku k správe o hodnotení uvedeného strategického dokumentu v zmysle príslušného zákona sa uskutoční dňa 12.08.2020 o 10:00 hod. v Kongresovej sále Mestského úradu Žilina, Námestie obetí komunizmu
Čítať viac