Denný archív : 4. septembra 2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme VYHLASUJE Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Nezbudská Lúčka   Požadované kvalifikačné
Čítať viac