Denný archív : 7. septembra 2020

Výzva na doplňujúce voľby členov Rady školy pri MŠ

Obec Nezbudská Lúčka Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka  V zmysle §25 ods. 12 písm. b) Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dňa 7.9.2020 vzdala členstva v Rade školy pri Materskej škole, Nezbudská Lúčka
Čítať viac