Mesačný archív : september 2020

Home/2020/september (Page 2)

Výzva na doplňujúce voľby členov Rady školy pri MŠ

Obec Nezbudská Lúčka Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka  V zmysle §25 ods. 12 písm. b) Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dňa 7.9.2020 vzdala členstva v Rade školy pri Materskej škole, Nezbudská Lúčka
Čítať viac

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme VYHLASUJE Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Nezbudská Lúčka   Požadované kvalifikačné
Čítať viac

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v piatok 4.9.2019 budú vedľa parkoviska na zákrute (oproti domu s. č. 83) pristavené veľkokapacitné kontajnery (VOK). Kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad ako napríklad: starý nábytok, matrace, koberce a iné. V rámci ekonomického nakladania s kapacitou kontajnerov žiadame občanov, aby nadrozmerný odpad rozoberali prípadne rozbili, aby sa ušetrilo
Čítať viac