Ročný archív : 2020

Home/2020 (Page 10)

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka

OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka, IČO: 00648256, DIČ: 2020689341, Mobil: 0911 491 548, email: obec@nezbudskalucka.sk,   Číslo p.: 429/2020 V Nezbudskej Lúčke, 08. apríla 2020   Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
Čítať viac

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy – VARÍN

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční prostredníctvom on-line prihlášky v čase od  15.04.2020 do 20.04.2020. Prihláška a bližšie informácie sú zverejnené na stránke školy www.skola-varin.sk. V prípade otázok kontaktujte školu na čísle 0911 221 994.
Čítať viac

Prevencia kriminality – SENIORI

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady, odporúčania a informácie, ktoré sú určené predovšetkým pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Leták viď TU: 
Čítať viac

Ministerstvo školstva – učímenadiaľku.sk

Mestá a obce ako zriaďovatelia, školy a školské zariadenia, rodičia a starí rodičia nájdu bližšie informácie k problematike materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, a školských zariadení na adrese, ktorú zriadilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.ucimenadialku.sk/terminy/  
Čítať viac

Koronavírus COVID-19 – Rozšírenie núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 169 z 27. marca 2020 schválila návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie  výkonu
Čítať viac

Opatrenia Slovenskej plynárenskej spoločnosti (SPP a SPP-D)

Bratislava 26. marca 2020 - Plynárenské spoločnosti zabezpečujú v plnej miere svoje strategické úlohy aj v čase obmedzení, ktoré majú zamedziť šírenie ochorenia Covid-19. Aktuálne sú v platnosti viaceré opatrenia, ktorých cieľom je minimalizovať riziká nielen pre zamestnancov, ale aj pre zákazníkov a odberateľov zemného plynu. Spoločnosti SPP a SPP-distribúcia zatvorili všetky zákaznícke centrá a komunikujú
Čítať viac