Ročný archív : 2020

Home/2020 (Page 14)

OZNAM Mesta Žilina

Spustenie infolinky pre verejnosť Samospráva bude od piatku 13. marca Žilinčanov informovať o prijatých opatreniach proti šíreniu nového koronavírusu aj na infolinke. Na mobilnom telefónnom čísle 0908 304 916 budú môcť získať aktuálne informácie o vývoji situácie v súvislosti s koronavírusom v Žiline a o tom, aké usmernenia vydalo mesto. Telefónna linka bude k dispozícii každý deň vrátane víkendu od
Čítať viac

Materská škola ZATVORENÁ

Nakoľko Vláda SR po rokovaní krízového štábu SR preventívne zatvorila od pondelka 16.3. 2020 na 14 dní všetky školy, Obec Nezbudská Lúčka ako zriaďovateľ Materskej školy Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 2, 013 24 Nezbudská Lúčka oznamuje, že materská škola bude z dôvodu dodržiavania preventívnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 ZATVORENÁ a to
Čítať viac

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR

Uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID - 19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky Vláda vyhlasuje podľa § 8 zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z.
Čítať viac

Koronavírus COVID-19 – Usmernenia

MZ SR v spolupráci s MPSVR SR a Sociálnou poisťovňou ku vykazovaniu PN v súvislosti s COVID-19 vydalo usmernenie pre VLD a VLDD: Usmernenie sk vystavovaniu ošetrovného a PN - COVID-19 dňa 10.3.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nasledovné usmernenie: Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020
Čítať viac

ZRUŠENÉ – ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 16.03.2020

V zmysle Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR číslo: OLP/2405/84443, ktorým sa zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám (teda aj obecnému úradu) organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy  obecný úrad Nezbudská Lúčka RUŠÍ zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvolané na 16.03.2020. Pozvánka na OZ
Čítať viac

Koronavírus COVID-19 – verejné vyhlášky

Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") vo veci: nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného
Čítať viac

STOP BYROKRACII

Dávame do pozornosti, že v zmysle zákona č. 221/2019 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) orgány verejnej moci (ďalej len „OVM“) sú pri
Čítať viac

Koronavírus COVID-19 – usmernenia

V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID-19 a v nadväznosti na výstupy zo 127. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR (príloha č. 6) a na základe návrhu Protiepidemickej komisie zvolanej regionálnym hygienikom RÚVZ Žilina bol dňa 28.02.2020 zvolaný krízový štáb OÚ Žilina v zložení členov Pandemického strediska a ďalších prizvaných osôb. Na základe
Čítať viac