Ročný archív : 2020

Home/2020 (Page 15)

Výsledky volieb do Národnej rady SR 2020

Volebná účasť v obci Nezbudská Lúčka Názov obce Počet okrskov Počet zapísaných voličov Počet zúčastnených voličov Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok osobne Podiel odovzdaných obálok osobne v % Počet návratných obálok z cudziny Podiel návratných obálok z cudziny v % Počet platných hlasov spolu Podiel platných hlasov spolu v % Nezbudská Lúčka   1   344   258 75,00   257 99,61   1 0,38   258 100,00 Počet a podiel platných
Čítať viac

Prvá arbitrážna k. s. – oznámenie

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 26CbR/236/2015 zo dňa 26.04.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza "dodatočnej likvidácií", so sídlom 013 02 Nededza, IČO: 00 210 722 (ďalej len ako "PD Nededza") a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna  k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
Čítať viac

Zásielkovňa – Strečno

Oznámenie Informujeme všetkých občanov, že v obci Strečno bola dňa 01.01.2020 zriadená pobočka Zásielkovne prevádzkovaná Penziónom Irenka, SNP 44, Strečno- oproti kostolu v Strečne. Táto služba slúži na objednávanie, doručovanie a následné uloženie tovaru objednaného cez väčšinu e-shopov, ktoré službu ponúkajú. Aké sú výhody služby Zásielkovňa v obci Strečno? - Tovar ostane v obci
Čítať viac

AGRA-VÁH, s. r. o. – vyplácanie nájomného za pôdu

O Z N A M AGRA – VÁH, s.r.o., so sídlom vo Varíne  týmto oznamuje vlastníkom pôdy, ktorí majú uzatvorené nájomné zmluvy, že bude vyplácať nájomné za pôdu v priestoroch Obecného úradu Nezbudská Lúčka  dňa   04.  marca  – v stredu  v čase  od   12.00   do  12.30 hod. Prineste si občiansky preukaz, prípadne splnomocnenie v prípade preberania nájmu za inú osobu. Upozorňujeme, že
Čítať viac

Prijímanie detí do Materskej školy v Nezbudskej Lúčke

ZÁPIS DIEŤAŤA DO MŠ OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V NEZBUDSKEJ LÚČKE NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021   Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky
Čítať viac

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec (mesto) NEZBUDSKÁ LÚČKA predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 nasledovne (Príloha č. 2 k
Čítať viac

Výzva na používanie reflexných prvkov

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva občanov z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až na nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti,
Čítať viac

Oznámenie o mieste a čase konania volieb do NR SR 2020

Obec:  Nezbudská Lúčka  OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Deň a čas konania volieb     29.02.2020             7.00 h - 22.00 h Miesto konania volieb          Sála Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka č. 130   Volebný okrsok č. 1   Adresa (trvalý pobyt) Nezbudská Lúčka, č.
Čítať viac

Výzva – daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

Obecný úrad Nezbudská Lúčka touto cestou  V Y Z Ý V A  všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2019, prípadne za minulé roky, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 1. februára 2020 na OcÚ Nezbudská Lúčka. Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré
Čítať viac