Ročný archív : 2020

Home/2020 (Page 8)

Koronavírus COVID-19 – Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dňa 15.05.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR prijal nové opatrenie pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3992/2020, viď príloha: final_navrh_statna_karantena_15_05-1 Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenie informuje o tom, že "Národná rada SR v piatok schválila návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá umožní ľuďom prichádzajúcim zo zahraničia ísť do domácej
Čítať viac

TES MEDIA, s. r. o. – Oznam o rekonštrukcii – optické káble

Spoločnosť TES Media s. r. o. si Vás dovoľuje informovať o novinkách v poskytovaní internetového pripojenia a televíznych služieb v Našej obci. Káblové rozvody v obci Nezbudská Lúčka boli zrekonštruované, a to nahradením pôvodných koaxiálnych vedení novými, optickými káblami. Optická sieť Vám prináša zlepšenie komfortu sledovania káblovej televízie (najmä eliminovanie poveternostných vplyvov na kvalitu obrazu) a vyššie
Čítať viac

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 12.05.2020

Dňa 12.mája 2020 t. j. v utorok o 17:00 hodine sa v Kultúrnom dome Nezbudská Lúčka uskutoční 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2020. Pozvánka na OZ 12.05.2020 a program rokovania POZOR ZMENA zo dňa 11.05.2020 V súlade s Opatrením úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3881/2020 zo dňa 06.05.2020 je zasadnutie obecného zastupiteľstva aj v čase mimoriadnej
Čítať viac

Koronavírus COVID-19 – ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR – Bohoslužby od 06.05.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia
Čítať viac

Koronavírus COVID-19 – ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR – 2. fáza od 06.05.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia
Čítať viac

Oznámenie o výsledku žrebovania náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva

OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka, IČO: 00648256, DIČ: 2020689341, Mobil: 0911 491 548, email: obec@nezbudskalucka.sk Číslo p.: 496/2020 V Nezbudskej Lúčke, 04. mája 2020 Oznámenie o výsledku žrebovania náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva Nakoľko dňa 07.04.2020 bolo zaevidované oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva zo strany pani Márie Líškovej, dňa 04.05.2020 zasadala miestna
Čítať viac

Koronavírus COVID-19 – ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR – opatrenie pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia
Čítať viac