Denný archív : 4. marca 2021

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – studňa

Oznámenie o začatí kolaudačného konania Navrhovateľ Helena Mičeková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina podal na tunajšom úrade dňa 15.02.2021 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby „Vŕtaná studňa“ – ako neoddeliteľná súčasť rodinného domu za účelom zásobovania novostavby rodinného domu pitnou vodou. Stavebné povolenie na vyššie uvedenú stavbu bolo vydané
Čítať viac