Denný archív : 15. apríla 2021

Územný plán regiónu Žilinského kraja – verejná vyhláška

Okresnému úradu Žilina, odbor  starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“), bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán regiónu Žilinského kraja" podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene
Čítať viac