Denný archív : 30. apríla 2021

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 05.05.2021

Dňa 5.mája 2021 t. j. v stredu o 17:30 hod. sa uskutoční 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2021. Pozvánka_na_OZ_5.5.2021 + program Prílohy: k_bodu_č.6_Vyhodnotenie_pripomienky_ZÚ_2020 k_bodu_č.6_OZ_Stanovisko_HK_k_ZÚ__2020_NL k_bodu_č.6_DS_Záverečný_účet_2020_NL k_bodu_č.5_DS_Správa_o_výsledku_kontroly_máj_2021_NL k_bodu_č.5_Správa_o_výsledku_kontroly_máj_2021_NL
Čítať viac