Denný archív : 2. júna 2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy SR prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu Vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkov na uplatnenie postupu na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou. Zoznam vlastníkov: Zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom Celé znenie
Čítať viac