Denný archív : 21. júna 2021

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby – Tavačová Viola

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov v správnom konaní o dodatočnom povolení stavby posúdil stavbu, ktorú začal uskutočňovať stavebník stavba : Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy rodinného domu č. s. 140 stavebník :  Viola Tavačová, M. Ilovského 433/23, 013 24 Strečno v zastúpení Ing. Daniel Drábik, Trnavská 8, 010 08
Čítať viac