Mesačný archív : október 2021

Home/2021/október

Územné rozhodnutie – Hroza, Hrozová

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov v územnom konaní posúdil návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby a vydáva rozhodnutie o umiestnení stavy stavba : Novostavba rodinného domu, el. NN prípojka, žumpa, studňa stavebník : Miroslava Hrozová, Jaseňova 3221/28, 010 07 Žilina v zastúpení Ing. Daša Sochová, DMS reality, s. r.
Čítať viac

Pozor na výskyt medveďa hnedého

Spoločnosť NATUR-PACK v rámci zabezpečenia preventívnych opatrení súvisiacich s výskytom medveďa hnedého, ktorý sa týka aj katastra obce Nezbudská Lúčka, pripravuje reportáže k tejto téme. Prvú reportáž z YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti nájdete na tomto odkaze: https://youtu.be/yEwlkccFwhsRozšírenejšiu verziu z portálu dobrenoviny.sk nájdete na tomto odkaze: https://bit.ly/3ov8rWR V najbližších dňoch spoločnosť dokončí aj nadväzujúcu
Čítať viac