Denný archív : 4. novembra 2021

Oznámenie – začatie územného konania INS_FTTH_ZA_TLNA_01_Nezbudská Lúčka

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v konaní zastúpená TTL Group, s.r.o. Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ďalej v zast. Saša Obergries, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica podal dňa 20.08.2021 a dňa 13.10.2021 doplnil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: INS_FTTH_ZA_TLNA_01_Nezbudská Lúčka
Čítať viac