Ročný archív : 2021

Home/2021 (Page 3)

Verejná vyhláška – Poľovnícka spoločnosť Kriváň – Malá Fatra

Poľovnícka spoločnosť Kriváň - Malá Fatra bude dňa 30.06.2021 od 16:00 hod. do 17:00 hod. v Stráži, hotel Diana vyplácať náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru KRIVÁŇ. Je potrebné priniesť si so sebou doklad totožnosti a doklad preukazujúci vlastníctvo k poľovnému pozemku. Celé znenie verejnej vyhlášky:
Čítať viac

Pracovná ponuka – pozícia: operátor výroby

Spoločnosť Manuvia Jobliner, s. r. o. informuje o ponuke práce v Strečne Pracovná pozícia operátor výrobyZákladná mzda 810€/bruttoBonusy a príplatky: dochádzkový 35 € výkonnostný bonus do výšky 60€ letný a zimný bonus príplatky podľa platnej legislatívyZáloha po prvom odpracovanom týždniVýplatný termín 15-ty deň v nasledujúcom kalendárnom mesiaciStrava zabezpečená v závodnej jedálni, stravné lístky za nočné zmeny a sviatky v hodnote 3,90€ Viac informácií na
Čítať viac

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby – Tavačová Viola

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov v správnom konaní o dodatočnom povolení stavby posúdil stavbu, ktorú začal uskutočňovať stavebník stavba : Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy rodinného domu č. s. 140 stavebník :  Viola Tavačová, M. Ilovského 433/23, 013 24 Strečno v zastúpení Ing. Daniel Drábik, Trnavská 8, 010 08
Čítať viac

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 09.06.2021

Dňa 9.júna 2021 t. j. v stredu o 17:30 hodine sa uskutoční 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2021 formou videokonferencie. Pozvánka na zasadnutie OZ 09.06.2021 + program rokovania Obec Nezbudská Lúčka pozýva na ON LINE Zastupiteľstvo o 17:30 cez program Zoom meeting. Prihlasovacie údaje do programu: Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/81935439156?pwd=UFd2ZDI2cFdGRmUrWnRPSjlsTUpVdz09 Meeting ID: 819 3543
Čítať viac

Všeobecné záväzné nariadenie ŽSK o zriadení SPŠ informačných technológií

Žilinský samosprávny kraj informuje o novom VZN, ktoré bolo schválené na zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja dňa 26. apríla 2021. Predmetom VZN č. 66/2021 je zriadenie Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín vrátane jej súčastí: Školského internátu a Školskej jedálne k 01.09.2021. VZN ŽSK 66/2021
Čítať viac

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy SR prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu Vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkov na uplatnenie postupu na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou. Zoznam vlastníkov: Zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom Celé znenie
Čítať viac