Ročný archív : 2021

Home/2021 (Page 5)

SENIORI BUĎTE OPATRNÍ!

Oznam Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Pretrvávajúca mimoriadna situácia a od 01.10.2020 vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, obmedzili, resp. zastavili tzv. „kontaktnú prevenciu“ najmä medzi najohrozenejšou skupinou, ktorou sú seniori. V súvislosti s danými okolnosťami polícia
Čítať viac

SENIORI, POZOR na falošných sčítacích asistentov!

Oznam Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov. Páchatelia sa rôznymi vymyslenými zámienkami dostanú do blízkosti seniorov, uvedú ich do omylu a podvodom sa dostanú k ich osobným údajom,
Čítať viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – studňa

Oznámenie o začatí kolaudačného konania Navrhovateľ Helena Mičeková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina podal na tunajšom úrade dňa 15.02.2021 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby „Vŕtaná studňa“ – ako neoddeliteľná súčasť rodinného domu za účelom zásobovania novostavby rodinného domu pitnou vodou. Stavebné povolenie na vyššie uvedenú stavbu bolo vydané
Čítať viac

Darujte 2% dane pre O.Z. NEZBUD

Vážení občania, touto formou by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí 2 % z Vašich daní pre občianske združenie Nezbud. Predmetné 2% dane budú využité nie len na podporu Materskej školy ale aj na podporu športu, kultúry, vedy a výskumu. Žiadneho darcu to nestojí ani cent navyše, pretože
Čítať viac

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 03.03.2021

Dňa 3.marca 2021 t. j. v stredu o 17:30 hodine sa uskutoční 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2021 formou videokonferencie. Pozvánka na OZ 03.03.2021 Obec Nezbudská Lúčka pozýva na ON LINE Zastupiteľstvo o 17:30 cez program Zoom meeting. Prihlasovacie údaje do programu: Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/3273720788?pwd=b3F5anYzS0YyK3BqMzJLYllsd0ltUT09 Meeting ID: 327 372 0788 Passcode: 5i6uW1 Návod na prihlásenie:
Čítať viac

Vzdelávací seriál „SPRÁVNA TREFA“

Vzdelávací seriál "SPRÁVNA TREFA" Na kanáli NATUR-PACK verejnosti spoločnosť Natur-pack pripravila nový vzdelávací seriál „SPRÁVNA TREFA“ určený pre širokú verejnosť, v ktorom bude postupne vysvetľovať správne triedenie jednotlivých druhov odpadov. V prvej časti tohto seriálu sa projekt venuje nápojovým kartónom, tzv. tetrapakom, v súčasnosti nazývaným ako kompozitné obaly na báze lepenky, donedávna
Čítať viac

Sčítanie obyvateľov v roku 2021

Základné informácie Asistované sčítanie 03.05.2021 - 13.06.2021 Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít. Na základe Rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí
Čítať viac

OZNAM – Materská škola zatvorená

Oznam Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline ako príslušný orgán podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  nariadil účastníkovi konania "Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka zákaz prevádzky v Materskej škole, Nezbudská Lúčka 2, 013 24 Nezbudská Lúčka od
Čítať viac