Denný archív : 5. januára 2022

Výzva – daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré v roku 2021 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1. januáru 2021 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2021 (zmeny výmery, vydanie stavebného povolenia,
Čítať viac