AutorAdriana

Home/Príspevok pridaný Adriana
plat starostky

Plat starostky obce a dochádzka za rok 2015 -2016

Obecný úrad informuje o výške platu starostky obce Nezbudská Lúčka Ing. Adriany Vraňanovej Kubičkovej. Plat starostu sa určuje podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Plat sa vypočítava súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok) a násobku, ktorý sa odvíja od počtu obyvateľov obce. Platy starostov a primátorov sa zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto:

Výpočet platu starostky obce Nezbudská Lúčka Ing. Adriany Vraňanovej Kubičkovej podľa zákona je nasledovný :

  • koeficient 1,49 (počet jej obyvateľov neprevyšuje 500)
  • priemerná mzda za rok 2015 bola 883 €
  • 883 x 1,49 obce do 500 obyvateľov = 1 315,67 €

Na základe tohto výpočtu bol starostke obce Nezbudská Lúčka na rok 2016, s účinnosťou od 1.1.2016 určený funkčný plat prepočítaný podľa priemernej mzdy za rok 2015 podľa § 3 ods. 1 zákona 253/1994Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest pri polovičnom pracovnom úväzku (0,5)  po zaokrúhlení 658 brutto.

Čítať viac