AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina
seniori-upozornenie

SENIORI, ochráňte si svoje celoživotné úspory!

Polícia opäť upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní pod rôznymi zámienkami a emotívnymi príbehmi. Súčasný krízový stav v súvislosti s ochorením COVID – 19 núti najmä osoby vyššieho veku zostať doma a v čo najmenšej miere vychádzať z obydlia. Túto situáciu môžu vo svoj prospech zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás môže pripraviť o celoživotné úspory.

Polícia odporúča riadiť sa nasledovnými radami:

  • neotvárajte cudzím ľuďom, nepúšťajte ich do svojho príbytku a nezostávajte s nimi osamote,
  • ak Vám niekto ponúkne pomoc, napríklad vo forme zmerania teploty, ponuky liekov, dezinfekcie, rúšok alebo nákupu, ktorá vyžaduje odovzdanie vašich financií/platobnej karty, overte si najskôr o koho ide a či osobu poznáte, môže ísť o podvodníka, ktorý chce takto získať finančnú hotovosť,
  • ak potrebujete nakúpiť oslovte v prvom rade svojich rodinných príslušníkov, susedov alebo ľudí, ktorých poznáte,
  • ak Vás telefonicky kontaktuje osoba, ktorá sa vydáva za vášho príbuzného, ošetrujúceho lekára, zamestnanca sociálneho alebo obecného úradu, pracovníka elektrární, plynární či iných spoločností a žiada finančnú pomoc, ihneď ukončite hovor a obratom si overte skutočnosti, ktoré uvádza u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujete,
  • cez telefón nikdy neposkytujte svoje osobné údaje, údaje o rodinných či finančných pomeroch,
  • nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď vám tvrdí, že ich súrne potrebuje.

V prípade, že cudzie osoby na Vás vyvíjajú nátlak alebo máte pocit ohrozenia kontaktujte POLÍCIU na čísle 158 alebo LINKU TIESŇOVÉHO VOLANIA na čísle 112

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Uznesenie vlády o zákaze zhromažďovania

Vláda Slovenskej republiky vydala uznesenie č. 645/2020 k zákazu zhromažďovania sa v počte nad 6 osôb okrem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Celé znenie uznesenia nájdete tu: 645_2020 Uznesenie vlády SR – zákaz zhromažďovania

Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia upozorňuje občanov, aby sa zákaz zhromažďovania nezamieňal so zákazom organizovania hromadných podujatí, ktoré sú zakázané v celom rozsahu, a ktorých obsahové znenie upravuje opatrenie ÚVZ SR (aktuálne do 30 osôb svadby, krsty, kary) od 15.10.2020 1 osoba na 15 m2.

 

 

 

 

 

 

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Vyhlásenie núdzového stavu

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia oznamuje, že v súvislosti s uznesením vlády č. 587/2020 bolo schválené vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky od 01.10.2020 (teda polnocou) na 45 dní (koniec polnocou zo 14.11. na 15.11.2020)

Celé znenie uznesenia nájdete tu: 587_2020_ núdzový stav

 

 

 

 

 

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 26.04.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza „dodatočnej likvidácii“, so sídlom 013 02 Nededza, IČO 00 210 722 a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna k. s.. Nakoľko likvidátor pristúpil k speňažovaniu majetku patriaceho Družstvu zverejňuje podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku: Podmienky účasti na súťažnom procese

Čítať viac