AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 12)
Dom na web

Rozhodnutie o umiestnení stavby – „Elektrická prípojka NN“ k vodojemu

Obec Nezbudská Lúčka ako príslušný orgán podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v z.n.p. a zákona č. 416/2001 Z. z. posúdil predložený návrh navrhovateľa Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.  a vydal Rozhodnutie o umiestnení stavby „Elektrická prípojka NN“ k vodojemu na pozemkoch parc. č. 5213/2, 5206/10, 5371/1, 5213/1, 5212 C KN v k.u. Nezbudská Lúčka.

Viac v prílohe: Rozhodnutie – SEVAK – NN prípojka

Čítať viac
rekonštrukcia vedenia web

Verejná vyhláška – Rekonštrukcia vonkajšieho elektrického vedenia

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD, a. s.) ako majiteľ a prevádzkovateľ existujúceho elektrického 110 kV vedenia č. V7718 a č. V7717 v úseku Stráňavy – Dubná Skala, plánuje rekonštrukciu vedení, ktoré prechádzajú okresom Žilina, k.ú. Stráňavy, Strečno, Nezbudská Lúčka a okresom Martin, k.ú. Vrútky.

Účelom stavby je zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky 110 kV vedenia. V rámci stavby na vedení prebehne v katastrálnom území Nezbudská Lúčka, rekonštrukcia vedenia v úseku vedenia p.b.č. 26 – 31.

Bližšie informácie o rekonštrukcii a dotknutých parcelách nájdete v prílohe.

Verejná vyhláška – MVM – rekonštrukcia el. vedenia

Mapy s vyobrazením elektrického vedenia a ochranného pásma k nahliadnutiu na obecnom úrade počas úradných hodín.

Čítať viac
zber papiera na web

Výkup zberového papiera

Obecný úrad Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že dňa 28.3.2018 bude firma z Harmaneckých papierní  realizovať výkup zberového papiera.

Zber sa uskutoční vo dvore obecného úradu Nezbudská Lúčka v čase od 15:00 – 15:30 hod.

Papier treba zviazať do balíkov.

 

KARTÓN SA NEVYKUPUJE!!!

 

Na výmenu firma ponúka:

Toaletný papier Harmasan  Recyklovaný za 3 kg

Toaletný papier  Harmasan Klasik, 60 metrový za 7 kg

Toaletný papier  Conford celulozový za 3,5 kg

Toaletný papier Exkluzív 3 vrstvový celulozový za 4 kg

Kuchynské utierky Practic 2 vrstvové za 11 kg

Kuchynské utierky Practic Long Roys za 18 kg

Hygienické vreckovky 3 vrstvové za 13  kg

Servítky 33×33 100 ks za 11 kg

 

 

Čítať viac
na zverejenie zbierka

Dobrovoľná finančná zbierka pre Maroša a Vierku Samcových

Dobrovoľná finančná zbierka pre Maroša Samca a Vierku Samcovú, rod. Repkovskú (rodáčka z Varína), ktorých postihol v stredu 21.2.2018 požiar ich rodinného domu.

Dary zo zbierky im pomôžu zabezpečiť ich sociálne, materiálne a finančné potreby.

Ak máte záujem ich podporiť môžete tak urobiť zaslaním finančných prostriedkov na osobný účet Maroša Samca

číslo: SK64 1111 0000 0013 8980 4000

alebo v hotovosti p. Edite Jarošovej na adresu Nezbudská Lúčka 113, tel. číslo: 0903 650 833, ktorá zbierku realizuje.

Ď A K U J E M E 

Čítať viac
dážď na zverejnenie

Meteorologická výstraha II. stupňa – VIETOR

Meteorologická výstraha

„SHMÚ dňa 29. 01. 2018 o  11:31 h vydal meteorologickú výstrahu 2. Stupňa – Vietor na horách pre okres Žilina

na dobu od 29.01.2018 od 21:00 hod. do 30.01.2018 do 05:00 hod.

„V okrese Žilina sa v polohách NAD PÁSMOM LESA MIESTAMI očakáva výskyt
silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 – 44 m/s (135-160 km/h).
Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje
zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo).

Ing. Jaroslav Gír, zamestnanec odboru KR Žilina.

Čítať viac
zrušený koncert na web

ZRUŠENÝ – Vianočný koncert so skupinou AYA na podporu MŠ

KONCERT ZRUŠENÝ

Materská škola Nezbudská Lúčka Vás srdečne pozýva na Vianočný koncert so skupinou AYA na podporu Materskej školy.

Koncert sa uskutoční dňa 19.12.2017 (utorok) o 16:00 hod. v sále Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka.

Predskokanmi skupiny AYA budú deti z „našej“ Materskej školy.

Vstupné je dobrovoľné a výťažok z podujatia a tomboly bude venovaný MŠ Nezbudská Lúčka.

Tešíme sa na Vás.

plagát vianočný koncert – zrušené

Čítať viac
spp

Oznam od spoločnosti SPP

Spoločnosť SPP, a. s. oznamuje občanom obce Nezbudská Lúčka, že dňa 9.12. 2017 (sobota) sa bude vykonávať odpočet plynomerov.
Žiadajú občanov, aby svoje plynomery sprístupnili pre odpočtára (odstránili dočasne vlastné zámky).
Odpočet plynu začne približne o 9:00 hod. a v ideálnom prípade do 12:00 hod. bude celá obec odčítaná.
Odpočet vykonáva zamestnankyňa slovenskej pošty tak ako zvyčajne, ale nie zo Strečna ale z pošty Žilina 1.
Čítať viac