AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 20)
rybárska brigáda web

Rybárska brigáda Strečno – Nezbudská Lúčka

Slovenský rybársky zväz pozýva všetkých, ktorí majú záujem o čistejšiu prírodu, na rybársku brigádu Strečno – Nezbudská Lúčka. Brigáda sa uskutoční v nedeľu 22.apríla.2018  so zrazom o 7:00 hod. pred obecným úradom Strečno. 

Bude sa realizovať: výrez krovín, čistenie a úprava chodníkov a zber odpadu.

Na brigádu je potrebné si doniesť rukavice, čižmy, nožnice, pílku atď.

Kontakt: Marián Oberta 0907 575 930

Slovenský rybársky zväz – brigáda

Čítať viac
prerušenie distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s.

oznamuje, že v termíne

od: 15.05.2018 06:30 do: 15.05.2018 16:30

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.  Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality:

 

Čítať viac
zákaz vypaľovanie web

UPOZORNENIE – Vypaľovanie suchých trávnatých porastov

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi v z.n.p. UPOZORŇUJE občanov na:

  • ZÁKAZ vypaľovania tráv, kríkov a stromov, a taktiež na
  • ZÁKAZ zakladania ohňa v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru.

Porušenie zákazu by v prípade fyzickej osoby bolo považované za priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 €. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi je možné za nedodržanie tohto zákazu v rámci správneho konania uložiť pokutu až do výšky 16 596 €. Viac informácií a štatistických údajov za minulý rok nájdete v prílohe: HaZZ – Upozornenie – riziko požiaru

Čítať viac
_1

Pozvánka na výstavy „KVETENA“ a „VČELY“ v Banskej Bystrici

MEEN, s.r.o. oznamuje širokej verejnosti, že v dňoch 24.-27.4.2018 organizuje v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici  jubilejný  20. ročník záhradníckej výstavy Kvetena a 9. ročník výstavy Včely.

Výstav sa zúčastní vyše 90 predajcov kvetov, priesad, stromčekov a kríkov a záhradnej mechanizácie. Na výstave Včely zase vystavovatelia ponúknu potreby pre včelárov, úle, včelstvá, med a medovinu a prezentovať sa bude aj učebný odbor „včelár“ zo Strednej odbornej školy pod Bánošom v Banskej Bystrici.

Deti do 6 rokov v sprievode rodičov a občania s preukazom ŤZP majú vstup zdarma; pre deti do 15 rokov a dôchodcov je vstupné 1,20 EUR a pre študentov nad 15 rokov a dospelých je vstupné 2,00 EUR.

Výstava je pre verejnosť sprístupnená od utorka do piatku od 9,00 – 18,00 hod.

Čítať viac
jukka na web

Firma JUKKA – predaj stromčekov k výsadbe

Firma JUKKA oznamuje, že v pondelok 9.apríla 2018  v čase  15.30 – 16.00 hodiny bude v našej obci na zákrute pri kontajneroch na triedený odpad predávať nasledujúce stromčeky k výsadbe:

jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ringloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, tiež: rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné.

Viacej informácií nájdete na letákoch vo Vašich poštových schránkach.

Čítať viac
Lipy - verejná vyhláška - web

Verejná vyhláška – Zámer prevyhlásenia chránených stromov „Lipy v Nezbudskej Lúčke“

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán miestnej štátnej správy oznamuje zámer prevyhlásenia ochrany chránených stromov „Lipy v Nezbudskej Lúčke v k.ú. Nezbudská Lúčka.

Viac informácií v prílohe: Verejná vyhláška – prevyhlásenie chránených stromov – Lipy

Čítať viac
Dom na web

Verejná vyhláška: Oznámenie o predĺžení lehoty na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 416/2001 oznamuje vlastníkovi nepovolenej stavby, Daniele Antošovej, bytom 013 24 Nezbudská Lúčka a účastníkom konania, že na základe žiadosti  Ľubomíra Soliša o predĺženie lehoty výzvy na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní o nepovolenej stavbe: „rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“ predlžuje stanovenú lehotu do 30.04.2018. 

Viac v prílohe: Oznámenie o predĺžení lehoty – nepovolená stavba: Antošová

Čítať viac