AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 3)
kontajner na web

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v piatok 8.11.2019 od 9:00 hod. budú vedľa parkoviska na zákrute pristavené veľkokapacitné kontajnery (VOK). Kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad ako napríklad: starý nábytok, matrace, koberce a iné.

UPOZORNENIE: veľkokapacitný kontajner nie je určený na elektrospotrebiče, oleje, riedidlá, odpad zo záhrad!!!

Z dôvodu pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na zákrute sa Vám ospravedlňujeme za prípadné obmedzenie pri parkovaní.

 

Čítať viac
dedko_babka na web

POZVÁNKA – Úcta k starším 2019

Obec Nezbudská Lúčka Vás srdečne pozýva na spoločenské posedenie spojené s kultúrnym programom, ktoré sa uskutoční pri príležitosti Októbra – „Mesiaca úcty k starším“.

Posedenie sa uskutoční v stredu 23.10.2019 o 16:00 hodine v Sále Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka.

Obsah:
– kultúrny program
– gratulácie jubilantom
– vystúpenie detí z Materskej školy Nezbudská Lúčka
– občerstvenie

Plagát: Plagát – úcta k starším 2019

Čítať viac
Dom na web

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.

Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník: Jana Humlová a Dušan Huml, obaja bytom 010 08 Žilina, J. Vojtaššáka 3148/4

Stavba: „Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č. s. 98, na pozemkoch p.č. 5068/2, 5068/1 C KN, k. ú. Nezbudská Lúčka.

Bližšie informácie v prílohe: VV – stavebník Humlovci, s. č. 98

 

Čítať viac
starhrad-na-web

STARÝ HRAD – BRIGÁDA DŇA 28.09.2019

Združenie na záchranu Starého hradu – castrum Warna srdečne pozýva na brigádu na Starom hrade dňa 28.9.2019 so zrazom o 10:00 hod. na hrade. Bude sa pokračovať v rozbehnutých aktivitách t.j. zber kameňa, ktorého bude treba obrovské množstvo a iné potrebné aktivity podľa potreby. Je vhodné priniesť si so sebou, rukavice, vodu a nejaké občerstvenie.

Každý je vítaný. 

Spoločne zveľadíme pamiatku.

Čítať viac
zber papiera na web

Výkup zberového papiera

Spoločnosť Harmanecké papierne uskutoční v našej obci v stredu 2. októbra 2019 výkup a výmenu zberového papiera.

Výkup sa uskutoční pred kultúrnym domov od 15:00 hodiny do 15:45.

Na výmenu ponúka:

  • viac druhov toaletného papiera,
  • kuchynské utierky,
  • servítky a hygienické vreckovky

Papier je potrebné zviazať do balíkov.

Kartón sa nevykupuje a papier prinesený v kartónových krabiciach nebude prebratý.

 

Čítať viac
NATURPACK web

„Spoločne vytrieďme farebnejší svet“

Človek sa vzdeláva celý život, tak prečo nie aj v oblasti triedenia odpadu?

Zapojte sa aj Vy do zlepšenia kvality nášho života tým, že budete správne triediť odpad, čím sa zmierni negatívny dopad odpadov na Našu planétu. Čistota životného prostredia zlepší kvalitu našich životov a životov ďalších generácií.

Ukážte svojmu okoliu, že triedenie odpadu je „hračka“!

K správnemu triedeniu Vám pomôže plagát (viď príloha), ktorý vypracovala OZV NATUR-PACK ako jednu zo svojich vzdelávacích aktivít. Ďalšie informácie nielen o triedení odpadu nájdete na https://www.naturpack.sk.

Príloha:
NATUR-PACK plagat_triedenie_typ_e

 

Čítať viac
Logo SAD na web

SAD Žilina – Európsky týždeň mobility

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť informuje, že od pondelka 16. septembra až do nedele 22. septembra 2019 čakajú na plne platiacich cestujúcich prímestskou dopravou výrazné zľavy na cestovnom. Žilinská župa v spolupráci s SAD Žilina sa zapojila do Európskeho týždňa mobility. Ponúkajú nielen svojim cestujúcim, ale aj tým, ktorí pravidelne necestujú verejnou autobusovou dopravou, vyskúšať si za zvýhodnených podmienok, čo ponúka dnešnému cestujúcemu moderná autobusová doprava, ako alternatíva individuálnej dopravy.

Čítať viac
Deň polície na web

Deň polície 2019

Policajný zbor Slovenskej republiky Vás všetkých srdečne pozýva na „Deň polície“
kedy:
12. september 2019 (štvrtok) od 10,00 hod.
kde:   na Námestí A. Hlinku v Žiline.

Príďte sa pozrieť na ukážky z činnosti polície:
– kukláči,
– služobné psy a kone,
– rukojemnícka dráma,
– zásah proti výtržníkom,
– ukážky sebaobrany,
– zlaňovanie z výšky.

Moderuje: Juraj Bača
Vystúpia: Martin Harich, Tomáš Bezdeda s kapelou, Carmel paradise,
Kultúrny program: Martico New Age, Žilinské mažoretky Diana, Detský folklórny súbor Lieska, aktivity pre deti

Všetci ste srdečne vítaní!

Plagát: 

Čítať viac