AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 5)
MŠ Nezbudská Lúčka

OZNAM – Veľkonočné prázdniny v MŠ

Veľkonočné prázdniny v materskej škole

,,Maľované vajíčko,

pekný božtek na líčko,

k tomu zdravia moc

a veselú Veľkú noc.“

Riaditeľka  materskej školy oznamuje rodičom, že v našej materskej škole budú veľkonočné prázdniny

od štvrtku 18.04. 2019 – 23. 04. 2019.

Deti prídu do materskej školy v stredu 24. 04. 2019.

Za porozumenie ďakujeme.

Čítať viac
rybárska brigáda web

Rybárska brigáda Strečno – Nezbudská Lúčka

Slovenský rybársky zväz pozýva všetkých, ktorí majú záujem o čistejšiu prírodu, na rybársku brigádu Strečno – Nezbudská Lúčka, lokalita Váh č. 14, Lom Nezbudská Lúčka. Brigáda sa uskutoční v nedeľu 14.apríla.2019  so zrazom o 7:00 hod. pred obecným úradom Strečno. 

Bude sa realizovať: výrez krovín, čistenie a úprava chodníkov a zber odpadu.

Na brigádu je potrebné si doniesť rukavice, čižmy, nožnice, pílku atď.

Kontakt: Marián Oberta 0907 575 930

 

Čítať viac
voľby na web

Zoznam kandidátov na prezidenta SR, ktorí postúpili do II. kola volieb

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ktorí postúpili do druhého kola volieb 30. marca 2019

1. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

2. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

 

Definitívne výsledky I. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky nájdete na:
http://volbysr.sk/sk/data01.html

 

Priebežné informácie a aktuality k voľbám prezidenta SR v roku 2019 nájdete na:
https://www.nezbudskalucka.sk/zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-slovenskej-republiky-2019/

Čítať viac
Dom na web

Rozhodnutie o povolení stavby – stavebník: Jaroslav Kuric

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje, že v stavebnej veci:

Žiadateľ: Jaroslav Kuric, bytom 017 01  Považská Bystrica, Rozkvet 2042/80

Stavba:
„Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č. s. 62“,
v rozsahu stavby:

izolovaný rodinný dom,
prípojky inžinierskych sietí – el. NN prípojka,
žumpa.

v katastrálnom území Nezbudská Lúčka na pozemku p.č. 4091 C KN, k. ú. Nezbudská Lúčka rozhodol o povolení stavby a vydal Stavebné povolenie.

Bližšie informácie v prílohe: Stavebné povolenie – Kuric

Čítať viac
kontajner na web

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec (mesto) NEZBUDSKÁ LÚČKA

predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

(7 230 + 1 520 + 13 820 + 280 + 78 + 1 680 + 385 + 330) = 25 323

ÚVKO = ———————————————————————————————————- x 100% = 18,85 %

(107 240 + 7 230 + 1 520 + 13 820 + 280 + 1 800 + 78 + 1 680 + 385 + 330) = 134 363

 

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2019: 12 €/t

Čítať viac
MŠ Nezbudská Lúčka

OZNAM – Jarné prázdniny v MŠ

Jarné prázdniny v materskej škole

Riaditeľka materskej školy v Nezbudskej Lúčke na základe súhlasu zriaďovateľa, Obecného úradu  Nezbudská Lúčka, informuje rodičov, že  materská škola bude v čase jarných prázdnin

od 04.03.2019 do 08.03.2019
ZATVORENÁ,

Školská jedáleň v Krasňanoch nebude v prevádzke, a tým pre našu materskú školu nebude zabezpečená strava.
Do materskej školy detičky opäť zavítajú v pondelok 11.03.2019.

Za porozumenie ďakujeme.

Čítať viac
voľby na web

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (voľby 16. marca 2019)

 1.    Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2.    Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3.    Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4.    Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5.    Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6.    Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7.    Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8.    József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 9.    František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 10.    Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 11.    Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12.    Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13.    Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14.    Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15.    Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

 

Priebežné informácie a aktuality k voľbám prezidenta SR v roku 2019 nájdete na:

https://www.nezbudskalucka.sk/zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-slovenskej-republiky-2019/

Čítať viac