AutorRomana Mojska

Home/Príspevok pridaný Romana Mojska (Page 11)
TJ Považan na zverejnenie

TJ Považan – výzva na podporu v súťaží „Budiš“

Futbalový klub TJ Považan Nezbudská Lúčka sa zapojil do súťaže, ktorú prináša futbalová edícia minerálnej vody Budiš. Preto Vás vyzýva, aby ste ich podporili a zapojili sa do súťaže na stránke povzbudis.sk a zahlasovali za náš futbalový klub. Čím viac sa nás zapojí, tým väčšiu šancu majú naši futbalisti vyhrať! Futbalové kluby z najaktívnejších obcí môžu vyhrať mnoho atraktívnych cien, napr. svetelnú tabuľu, dopravu na zápas originálnym autobusom FC Barcelona, dresy či lopty. TJ Považan Nezbudská Lúčka ďakuje za podporu.

Budiš – povzbudíš – oznam

Pravidlá súťaže

Čítať viac
majet. priznanie na zverejnenie

Majetkové priznanie starostky obce Ing. Adriany Vraňanovej Kubičkovej

Starostka obce Nezbudská Lúčka Ing. Adriana Vraňanová Kubičková podala dňa 30.01.2017 podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. majetkové priznanie za kalendár rok 2016.

Majetkové priznanie starostky obce Ing. Adriany Vraňanovej Kubičkovej

Čítať viac
cisticka-odpadovych-vod

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania o povolení na osobitné užívanie vôd a nariadeného ústneho pojednávania

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životného prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydáva formou VEREJNEJ VYHLÁŠKY Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania o povolení na osobitné užívanie vôd a nariadenie ústneho pojednávania – stavebník Peter Ondráš, bytom Nezbudská Lúčka 9, 013 24 Nezbudská Lúčka.

Verejná vyhláška – Peter Ondráš

Čítať viac