AutorRomana Mojska

Home/Príspevok pridaný Romana Mojska (Page 2)
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR – 2. fáza od 06.05.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto opatrenia: opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR – opatrenie pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 28.04.2020 podľa § 12 ods. 2 písm. b), c), a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto opatrenia: statna_karantena_30_04

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

OZNAM – opatrenia k občianskym obradom POHREB

Obec Nezbudská Lúčka v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 reaguje na potenciálne ohrozenie občanov pri účasti na občianskych obradoch obmedzením počtom osôb a zvyklostí.

POHREBY:

Na poslednej rozlúčke by sa mali od dnes 16.03.2020 zúčastňovať len blízke osoby.

  • konanie pohrebu len v úzkom rodinnom kruhu v počte cca 10 ľudí
  • vylúčenie prítomnosti osôb s rizikom nákazy
  • ochranné rúško u všetkých osôb účastných na pohrebe
  • vylúčenie priameho kontaktu pri prejavoch sústrasti (podávanie rúk, objímanie, bozkávanie a pod.)

Opatrenia sú prevenciou pred negatívnymi vplyvmi a dopadmi a reakciou na poznatky pri zanedbaní situácie.

Všeobecné odporúčania k organizácii pohrebov sa týkajú aj dôsledného dodržiavania zákazu spoločenských podujatí, ktoré je aktuálne platné na území celej Slovenskej republiky.

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Usmernenia a opatrenia

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020

114_2020-uznesenie vlády-núdzový stav

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva nariaďuje v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 113. z 15 marca 2020 podľa §12 ods. 2 písm. f) a §48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. toto opatrenie:

opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok

 

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

OZNAM – Obecný úrad zatvorený pre verejnosť od 16.03.2020

Na základe uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR a Rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa
12. marca 2020 o prijatí opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že:

OD 16.03.2020 PO DOBU 14 DNÍ BUDE OBECNÝ ÚRAD PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÝ.

Žiadame občanov, aby  úradné veci vybavovali len v nevyhnutných prípadoch, a to

0911 491 548 – starostka obce

Výnimkou z obmedzenia návštev obecného úradu je možné uplatniť len v prípade neodkladných záležitosti ako je úmrtie v rodine alebo živelná pohroma.

 

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková

starostka obce

 

Čítať viac
Oznam-na-zverejenenie

Obmedzenie úradných hodín

Na základe uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR a Rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12. marca 2020 o prijatí opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že od 16.03.2020 po dobu 14 dní zavádza na obecnom úrade obmedzenie úradných hodín:

Pondelok:  9:00 – 12:00

Utorok:      12:00 – 15:00

Streda:       14:00 – 17:00

Štvrtok:     Nestránkový deň

Piatok:       9:00 – 12:00

 

Žiadame občanov, aby v uvedenom čase obmedzili návštevu obecného úradu a úradné veci vybavovali len v nevyhnutných prípadoch. Odporúčame prednostne využívať elektronickú komunikáciu: obec@nezbudskalucka.sk a telefonickú komunikáciu: 0911 925 692, 0911 491 548. Výnimkou z obmedzenia návštev obecného úradu je možné uplatniť len v prípade neodkladných záležitosti ako je úmrtie v rodine alebo živelná pohroma.

 

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – usmernenia

V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID-19 a v nadväznosti na výstupy zo 127. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR (príloha č. 6) a na základe návrhu Protiepidemickej komisie zvolanej regionálnym hygienikom RÚVZ Žilina bol dňa 28.02.2020 zvolaný krízový štáb OÚ Žilina v zložení členov Pandemického strediska a ďalších prizvaných osôb.

Na základe vyhodnotenia stavu pripravenosti pre prípad riešenia mimoriadnej situácie, v súvislosti s biologickou hrozbou – prepuknutie nákazy koronavírusom na území kraja, boli stanovené úlohy členom krízového štábu na zabezpečenie pripravenosti po vyhlásení mimoriadnej situácie. Výstupy z rokovania krízového štábu OÚ Žilina tvoria prílohu č. 1.

Príloha č. 1Záznam z rokovania KŠ OÚ ZA_str1

Príloha č. 1Záznam z rokovania KŠ OU ZA_str2

príloha č. 6 Záznam zo zasadnutia BR a KŠ

Všetky ostatné informácie ku koronavírusu COVID-19 nájdete nižšie:

Príloha č. 2 korona-hlavná brožúra

príloha č. 3 – brožúra

príloha č. 4 – brožúra

prílohač. 5 – brožúra

Kontakty Pandemické stredisko KŠ-komunikačná matica

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným  koronavírusom SARS-CoV-2

COVID 19 – Usmernenie Hlavného hygienika SR

Čítať viac