AutorRomana Mojska

Home/Príspevok pridaný Romana Mojska (Page 8)
apple-tree

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť MVM, s. r. o. Vás týmto v súlade s § 11 ods. 1 a 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej Zákona o energetike) vyzýva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia a to v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike. Viac info nájdete v prílohe.

MVM, s. r. o. – Výzva

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Mesto Vrútky, ako poverený stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutých orgánom začatie územného konania („Optický kábel v úseku Varín (Dubná skala) – Vrútky – Banská Bystrica I. časť: Varín (Dubná skala) – Čremošné“ a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 11.04.2018 /streda/ o 9:30 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach, nám.S.Zachara 4, kanc.č.209.

Viac informácií nájdete v prílohe: Mesto Vrútky – oznámenie

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

AGRA-VÁH, s. r. o. – vyplácanie nájomného za pôdu

AGRA – VÁH, s.r.o., Martinčekova 1043, Varín  týmto oznamuje vlastníkom pôdy, ktorí majú uzatvorené nájomné zmluvy o prenájme pozemkov, že dňa 23. marca – v piatok v čase od  10.00  –  11.00 hod. sa bude vyplácať nájomné za pôdu v priestoroch Obecného úradu v Nezbudskej Lúčke.

Je potrebné sa preukázať občianskym preukazom. V prípade preberania nájmu za inú osobu je nutné splnomocnenie.

Upozorňujeme, že bez splnomocnenia nebude možné vyplatiť nájomné.

Prípadné informácie budú poskytnuté na tel. 0907 762 441.

Oznam AGRA VAH 2018

Čítať viac
Fašiangy na zverejnenie

Pozvánka na Fašiangovú zábavu 10.02.2018

Futbalový klub TJ Považan Nezbudská Lúčka Vás srdečne pozýva na Fašiangovú zábavu, ktorá sa uskutoční 10.02.2018.

Program: Fašiangový sprievod sa začne ráno približne od 10:00 hod. Novinkou tohto roku bude zabíjačka a výroba domácich zabíjačkových pochutín, ktoré si môžu obyvatelia zakúpiť pri KD (cca. predaj začne od 12:00 hod.) Fašiangová zábava začne od 19:00 hod. a ľudia sa môžu tešiť na bohatú tombolu, ktorá sa  bude žrebovať o polnoci. Zaujímavá je hlavná cena – posteľ.

FASIANGY_2018_plagat

Čítať viac
plagát na ilustraciu

Pozvánka na „Teplákovú rockovú párty“

KST UHLÍK Strečno a Volejbalový klub Strečno Vás pri príležitosti 10. výročia postavenia telocvične v Strečne pozýva na „Teplákovú rockovú párty“, ktorá sa bude konať 21. októbra o 19:00 hod. v telocvični Strečno. Zabávať Vás bude živá kapela CROWN BAND. Vstupné je 5 €. Lístky  si môžte zakúpiť u Petra Obertu – 0903 830, alebo Dušana Ďurču – 0905 387 030. !!! Vstup v teniskách!!!

 

Čítať viac