AutorRomana Mojska

Home/Príspevok pridaný Romana Mojska (Page 9)
na zverejnenie elektrina

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 05.09.2017

Stredoslovenská energetika – distribúcia, a. s. oznamuje v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, že dňa 05.09.2017 od 08:30 do 13:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe tohto článku.

Odstávka elektriny 05.09.2017

Čítať viac
sse

Verejná vyhláška – Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. v súlade s ustanovením § 11 ods. 10 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  oznamuje vykonanie zápisu vecného premena do katastra nehnuteľností  parc. KNE č. 299, 300/1 a 302/1, kat. územie Nezbudská Lúčka na list vlastníctva č. 293, 297 a 703 pre kat. územie Nezbudská Lúčka. Názov stavby: “ Rozšírenie NNK pre chaty a ranč Mikula“.

 

Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena

Čítať viac
žilinský kraj na zverejnenie

Oznámenie – voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja v roku 2017

V zmysle § 134 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov samosprávny kraj zaslal informáciu o volebnom obvode, počte poslancov zastupiteľstva, ktorí sa má voliť, volebnom obvode a sídle obvodnej volenej komisie príslušnú našej obci k voľbám do VÚC 2017, ktoré sa budú konať 4. novembra 2017.

Čítať viac
Cesta na zverejnenie

Informácia o sprejazdnení cesty I/18 pod hradom Strečno

Okresný úrad Žilina oznamuje že, po odvolaní mimoriadnej situácie v obci Strečno bude dňa 29. 07. 2017 od 12:00 hod.  p r e j a z d n á  cesta  I/18 v Strečnianskej úžine.

Keďže naďalej budú pokračovať sanačné práce na skalnom brale podľa pôvodného projektu „Sanácia skalného brala“ bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne:

– obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km/hod –  s termínom do odvolania.

Strečno-oznam sprejazdnenie cesty pod hradom

Čítať viac
Uzávera cesty na web

Mimoriadna situácia – uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine

Urgentná informácia pre motoristickú verejnosť o zjazdnosti cesty I/18 v  Strečnianskej úžine.

Na základe vyhodnotenia kritickej geotechnickej situácie u skalného bloku v nesanovanej časti skalného brala v obci Strečno pod hradom nad cestou I/18, bola vyhlásená v súlade s § 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 42/1994 Z. z., na území obce Strečno „Mimoriadna situácia“. V rámci ustanovenia režimu života za účelom ochrany života, zdravia a majetku,  bude dňom 16. júla 2017 od 08:00 hod. realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine až do odvolania (predpoklad doby úplnej uzávierky  – do 30. júla 2017).

Cesta I/18 bude uzavretá v smere od Žiliny pred parkoviskom pod hradom Strečno a v smere od Vrútok za Dubnou skalou v mieste obojstranného parkovania.

STREČNO – oznámenie na zverejnenie

 

Čítať viac
ilustračný obrázok

34. ročník memoriálu Karola Najšla

TJ Považan Nezbudská Lúčka Vás srdečne pozýva na futbalový turnaj 34. ročník „Memoriálu Karola Najšla“, ktorý sa uskutoční v nedeľu 17. júla od 9:00 hod. na futbalovom ihrisku v Nezbudskej Lúčke. Čaká Vás komentátorská legenda DON KAMILO, bohatá tombola a samozrejeme vynikajúce občerstvenie.

Program:
9:00 semifinále 1: TJ Považan Nezb. Lúčka – TJ Fatran Krasňany
11:00 semifinále 2: OŠK Baník Stráňavy – RTJ Brodno
13:00 priateľský zápas žiakov
15:00 zápas o 3.miesto
17:00 FINÁLE
19:00 vyhodnotenie turnaja

Vstup voľný!

Čítať viac
obrázok na zverejnenei

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 07.07.2017 do odvolania

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje „Čas zvýšeného Nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 07.07.2017 od 07.00 hod. do odvolania.

 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 07.07.2017

Čítať viac