Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 10)
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Usmernenie Okresného úradu ZA – akcia „Spoločná zodpovednosť“ – aktualizácia

Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia predkladá Usmernenie vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v zmysle uznesenia vlády SR č. 665/2020 Z. z. a v zmysle uznesenia Bezpečnostnej rady Žilinského kraja č. 29/2020 – akcia „Spoločná zodpovednosť“ – aktualizácia.

Celé znenie usmernenia nájdete tu: aktualizácia usmernenia – akcia Spoločná zodpovednosť

 

 

 

 

 

 

 

Čítať viac
Covid 19 testy

Celoplošné testovanie COVID-19 – OZNAM

Vážení občania,

prvé kolo celoplošného testovania na COVID-19 sa v obci Nezbudská Lúčka uskutoční v nedeľu 01.11.2020. Odberné miesto bude sála Kultúrneho domu. Test bude možné absolvovať na odbernom mieste v čase od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre osoby od 10 do 65 rokov. Na test môžu prísť všetky osoby vrátane cudzincov, ktorí sa v čase testovania zdržiavajú na území SR. Treba mať so sebou doklady totožnosti, pri neplnoletých kartičku poistenca.

 

Dobrovoľníci sa môžu prihlasovať na stránke https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/

Bližšie informácie k testovaniu je možné získať na stránke https://www.somzodpovedny.sk/

 

 

Čítať viac
Dom na web

Stavebné povolenie – Dikoš, Dikošová

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka a vydal rozhodnutie: Stavebné povolenie – Dikoš Dikošová

stavba : Rekreačná chata
stavebník : Jozef Dikoš a Andrea Dikošová
pozemok : parc. č. 5086/273, 5086/274 CKN, kat. územie Nezbudská Lúčka.

 

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Usmernenie Okresného úradu ZA – akcia „Spoločná zodpovednosť“

Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia predkladá Usmernenie vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v zmysle uznesenia vlády SR č. 665/2020 Z. z. a v zmysle uznesenia Bezpečnostnej rady Žilinského kraja č. 29/2020 – akcia „Spoločná zodpovednosť“. V usmernení sú zhrnuté najčastejšie otázky, obsahuje podrobný popis priebehu testovania, odpočet úloh pre samosprávu.

Celé znenie usmernenia nájdete tu: usmernenie – celoplošné testovanie

 

 

 

 

 

 

 

Čítať viac
seniori-upozornenie

SENIORI, ochráňte si svoje celoživotné úspory!

Polícia opäť upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní pod rôznymi zámienkami a emotívnymi príbehmi. Súčasný krízový stav v súvislosti s ochorením COVID – 19 núti najmä osoby vyššieho veku zostať doma a v čo najmenšej miere vychádzať z obydlia. Túto situáciu môžu vo svoj prospech zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás môže pripraviť o celoživotné úspory.

Polícia odporúča riadiť sa nasledovnými radami:

  • neotvárajte cudzím ľuďom, nepúšťajte ich do svojho príbytku a nezostávajte s nimi osamote,
  • ak Vám niekto ponúkne pomoc, napríklad vo forme zmerania teploty, ponuky liekov, dezinfekcie, rúšok alebo nákupu, ktorá vyžaduje odovzdanie vašich financií/platobnej karty, overte si najskôr o koho ide a či osobu poznáte, môže ísť o podvodníka, ktorý chce takto získať finančnú hotovosť,
  • ak potrebujete nakúpiť oslovte v prvom rade svojich rodinných príslušníkov, susedov alebo ľudí, ktorých poznáte,
  • ak Vás telefonicky kontaktuje osoba, ktorá sa vydáva za vášho príbuzného, ošetrujúceho lekára, zamestnanca sociálneho alebo obecného úradu, pracovníka elektrární, plynární či iných spoločností a žiada finančnú pomoc, ihneď ukončite hovor a obratom si overte skutočnosti, ktoré uvádza u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujete,
  • cez telefón nikdy neposkytujte svoje osobné údaje, údaje o rodinných či finančných pomeroch,
  • nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď vám tvrdí, že ich súrne potrebuje.

V prípade, že cudzie osoby na Vás vyvíjajú nátlak alebo máte pocit ohrozenia kontaktujte POLÍCIU na čísle 158 alebo LINKU TIESŇOVÉHO VOLANIA na čísle 112

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Uznesenie vlády o zákaze zhromažďovania

Vláda Slovenskej republiky vydala uznesenie č. 645/2020 k zákazu zhromažďovania sa v počte nad 6 osôb okrem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Celé znenie uznesenia nájdete tu: 645_2020 Uznesenie vlády SR – zákaz zhromažďovania

Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia upozorňuje občanov, aby sa zákaz zhromažďovania nezamieňal so zákazom organizovania hromadných podujatí, ktoré sú zakázané v celom rozsahu, a ktorých obsahové znenie upravuje opatrenie ÚVZ SR (aktuálne do 30 osôb svadby, krsty, kary) od 15.10.2020 1 osoba na 15 m2.

 

 

 

 

 

 

Čítať viac