Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 3)
Oznam na zverejenenie

OZNAM – 30.06.2021 obecný úrad otvorený len do 17:00 hod.

OZNAM

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že dňa 30.06.2021 (streda) bude Obecný úrad Nezbudská Lúčka otvorený len do 17:00 hod.

                                                                                                                                      Ďakujeme za pochopenie

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Verejná vyhláška – Poľovnícka spoločnosť Kriváň – Malá Fatra

Poľovnícka spoločnosť Kriváň – Malá Fatra bude dňa 30.06.2021 od 16:00 hod. do 17:00 hod. v Stráži, hotel Diana vyplácať náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru KRIVÁŇ.

Je potrebné priniesť si so sebou doklad totožnosti a doklad preukazujúci vlastníctvo k poľovnému pozemku.

Celé znenie verejnej vyhlášky: VV – Poľovnícka spoločnosť Kriváň 2021

Čítať viac
ponuka práce na web

Pracovná ponuka – pozícia: operátor výroby

Spoločnosť Manuvia Jobliner, s. r. o. informuje o ponuke práce v Strečne

 • Pracovná pozícia operátor výroby
 • Základná mzda 810€/brutto
 • Bonusy a príplatky:
  •  dochádzkový 35 €
  •  výkonnostný bonus do výšky 60€
  •  letný a zimný bonus
  •  príplatky podľa platnej legislatívy
 • Záloha po prvom odpracovanom týždni
 • Výplatný termín 15-ty deň v nasledujúcom kalendárnom mesiaci
 • Strava zabezpečená v závodnej jedálni, stravné lístky za nočné zmeny a sviatky v hodnote 3,90€

Viac informácií na číslach: 0915 891 819 alebo 0918 454 426

Celý plagát tu:

Čítať viac
Dom na web

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby – Tavačová Viola

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov v správnom konaní o dodatočnom povolení stavby posúdil stavbu, ktorú začal uskutočňovať stavebník

stavba : Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy rodinného domu č. s. 140
stavebník :  Viola Tavačová, M. Ilovského 433/23, 013 24 Strečno v zastúpení Ing. Daniel Drábik, Trnavská 8, 010 08 Žilina
pozemok : registra „C“ parc. č. 5066/1, 5066/2, 5067/1 kat. územie Nezbudská Lúčka.

Na základe tohto preskúmania úrad dodatočne povoľuje zrealizované stavebné práce na stavbe a určuje podmienky na dokončenie stavby.

Celé znenie Rozhodnutia nájdete tu:

Tavačová Viola – dodatočné povolenie stavby

Čítať viac
OZ, ikonka B

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 09.06.2021

Dňa 9.júna 2021 t. j. v stredu o 17:30 hodine sa uskutoční 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2021 formou videokonferencie.

Pozvánka na zasadnutie OZ 09.06.2021 + program rokovania

Obec Nezbudská Lúčka pozýva na ON LINE Zastupiteľstvo o 17:30 cez program Zoom meeting. Prihlasovacie údaje do programu:

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/81935439156?pwd=UFd2ZDI2cFdGRmUrWnRPSjlsTUpVdz09

Meeting ID: 819 3543 9156
Passcode: pi7Dru

Návod na prihlásenie: Pravidlá rokovania OZ formou videokonferencie

Čítať viac
žilinský kraj na zverejnenie

Všeobecné záväzné nariadenie ŽSK o zriadení SPŠ informačných technológií

Žilinský samosprávny kraj informuje o novom VZN, ktoré bolo schválené na zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja dňa 26. apríla 2021. Predmetom VZN č. 66/2021 je zriadenie Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín vrátane jej súčastí: Školského internátu a Školskej jedálne k 01.09.2021.

VZN ŽSK 66/2021 nadobudlo účinnosť 12. mája 2021.

Celé znenie VZN ŽSK č. 66/2021 tu:

Čítať viac
Lesy SR - web

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy SR prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu Vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkov na uplatnenie postupu na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou.
Zoznam vlastníkov: Zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Celé znenie výzvy v priloženom plagáte:

Čítať viac