Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 34)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

V súlade s príslušným ustanovením zákona č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude činnosť hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka v 2. polroku 2016 zameraná na výkon kontrolnej činnosti a na spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Nezbudská Lúčka pre roky 2017 – 2019.

Návrh plánu činnosti kontrolóra

Čítať viac
Maslen plechy

Nové plechy na autobusovej zastávke – zastávka v novom šate

Firma MASLEN sponzorsky prispela na novú plechovú zastávku a striedačky pre futbalistov (celkovo v hodnote 750 eur) začo jej patrí veľká vďaka.
Poďakovanie patrí aj ŠTEFANOVI ONDRÁŠOVI ml. a jeho synovi MATEJOVI ONDRÁŠOVI za pedantnú a rýchlu montáž plechov.
Na autobusovej zastávke plánujeme natieranie aj vnútra zastávky zelenou farbou, aby bol zachovaný jednotný dizajn.
3.5.2016_Nove plechy na zastavke (3) (1280x720)3.5.2016_Nove plechy na zastavke (4) (1280x720)5_216_Nove plechy na zastavke (6) (1280x960)
Čítať viac
Majetkové priznanie

Majetkové priznanie starostky obce pani Adriany Vraňanovej Kubičkovej

Dňa 27.4.2016 zasadla komisia pre verejný záujem, za účelom oboznámenia sa s MAJETKOVÝM PRIZNANÍM starostky obce Nezbudská Lúčka pani Adriany Vraňanovej Kubičkovej. V zložení predsedníčky Emílie Ďurčovej a člena Petra Loderera.

Majetkové priznanie bolo doručené na Obecný úrad dňa 29.2.2016 pod číslom 188 v knihe pošty. Komisia konštatuje, že majetkové priznanie bolo podané v súlade so zákonom a skontrolované.

Majetkové priznanie starostky obce Nezbudská Lúčka

Čítať viac
erb_NL

Dochádzka poslancov za roky 2015/2016

Odmeny za výkon poslaneckej funkcie sa určujú nasledovne:

ZA ÚČASŤ NA ZASTUPITEĽSTVE

10 eur za účasť na zasadaní obecného zastupiteľstva

za neúčasť na zasadaní obecného zastupiteľstva sa odmena nevypláca

 

ZA ÚČASŤ V KOMISIÁCH

3 eura predseda komisie

2 eurá člen komisie

za neúčasť na zasadaní obecnej komisie sa odmena nevypláca

 

Na „Zásadách odmeňovania“ sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nezbudskej Lúčke dňa 08.09.2010, uznesením č. 33/8.

 

Dochádzka poslancov za rok 2016

Dochádzka poslancov za rok 2015

Čítať viac
Nadácia Kia motors

Nadácia Kia Motors Slovakia podporí reštaurátorské práce na zvonoch malej zvonice

Obecný úrad Nezbudská Lúčka s radosťou oznamuje, že vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia budú ZREŠTAUROVANÉ ZVONY NA MALEJ ZVONICI, ktorá je najstaršou stavbou v našej obci. Historické zvony pochádzajúce ešte z rokov 1837 a 1930 dostanú nové hlavy, srdcia, lineárne pohony a ovládače. Obec tak získa atraktívnu pamiatku nielen pre svojich obyvateľov, ale aj návštevníkov.

Našu žiadosť vybrali spomedzi 139 záujemcov a získame tak príspevok vo výške maximálne 3 000 eur. Žiadosti hodnotila komisia zložená zo zamestnancov výrobného závodu automobilky Kia a expertov pracujúcich v oblasti kultúry. Od roku 2013 závod podporil už viac ako 100 projektov so zameraním na podporu kultúrnych aktivít a podujatí realizovaných v Žilinskom kraji.

Okrem tohto úspešného grantu naša obec podala žiadosť aj v ďalšom grantovom programe „Región športuje“ vo výške 3 000e na podporu TJ Považan avšak tá nebola schválená.

mala zvonica

 

Čítať viac