Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 35)
csob-nadacia

Realizácia rekonštrukcie Materskej školy

Obecný úrad Nezbudská Lúčka informuje verejnosť, že na základe projektu cez nadáciu ČSOB sa obci podarilo získať  3 000 eur na rekonštrukčné práce MŠ: stierkovanie, maľovanie, obnova stropov. Projekt bol podaný v septembri 2015 a ukončený v auguste 2016. Schvaľovanie sa realizovalo na základe odporúčania zamestnanca skupiny ČSOB  Mgr. Jany Zelníkovej.

Pri rekonštrukcii boli vymenené aj nové plastové okná, svietidlá a vstupné a interiérové dvere a vynovený bol aj interiér MŠ nové poličky, tuli vaky a koberec.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali ako dobrovoľníci bez nároku na odmenu, ale aj všetkým čo priložili ruku k dielu a napomohli deťom aby mohli prežiť príjemné chvíle v krásnom a čistom a prostredí.

Pani učiteľky aj deti sa veľmi tešia na kopec nových zážitkov…

Viac fotografii z realizácie rekonštrukcie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

rekonstrukcia-ms1 rekonstrukcia-ms5 rekonstrukcia-ms4
Čítať viac
MŠ Nezbudská Lúčka

Poďakovanie od Materskej školy

Riaditeľka Danka Kořinková a pani učiteľka Jana Staňová SRDEČNE ĎAKUJÚ VŠETKÝM za nezištnú pomoc počas celého školského roka, ktorú poskytli pre Materskú školu Boris a Zuzana Šutkovci, Ing. Rastislav Mikula, p. Marta Hurková, p. Pivková, p. Briestenský, p. Tarabová, p. Magočová, p. Paučinová, p. Šupejová a p. Štadániová.

Ďakujeme!

poďakovanie od MS,deň detí kolaz 3u kolaz_2
Čítať viac

Prehľad počtu obyvateľov v obci Nezbudská Lúčka

Obecný úrad Nezbudská Lúčka zverejňuje prehľad počtu obyvateľov v obci k 31.05.2016

 

Obec /mesto/ Počet obyvateľov celkom Počet obyvateľov Počet obyvateľov Počet osôb podľa vekových kategórií
do 15 rokov nad 15 rokov Muži Ženy A* D 06* D 1* D 18*
Nezbudská Lúčka 408 53 355 207 201 344 0 2 62

 

A*       – fyzické osoby nad  18 rokov veku

D 06*  – deti do 6 mesiacov veku

D 1*    – deti od 6 do 12 mesiacov veku

D 18*  – deti od 1 do 18 rokov veku

 

 

Čítať viac

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

V súlade s príslušným ustanovením zákona č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude činnosť hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka v 2. polroku 2016 zameraná na výkon kontrolnej činnosti a na spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Nezbudská Lúčka pre roky 2017 – 2019.

Návrh plánu činnosti kontrolóra

Čítať viac