Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 36)
erb_NL

Dochádzka poslancov za roky 2015/2016

Odmeny za výkon poslaneckej funkcie sa určujú nasledovne:

ZA ÚČASŤ NA ZASTUPITEĽSTVE

10 eur za účasť na zasadaní obecného zastupiteľstva

za neúčasť na zasadaní obecného zastupiteľstva sa odmena nevypláca

 

ZA ÚČASŤ V KOMISIÁCH

3 eura predseda komisie

2 eurá člen komisie

za neúčasť na zasadaní obecnej komisie sa odmena nevypláca

 

Na „Zásadách odmeňovania“ sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nezbudskej Lúčke dňa 08.09.2010, uznesením č. 33/8.

 

Dochádzka poslancov za rok 2016

Dochádzka poslancov za rok 2015

Čítať viac
Nadácia Kia motors

Nadácia Kia Motors Slovakia podporí reštaurátorské práce na zvonoch malej zvonice

Obecný úrad Nezbudská Lúčka s radosťou oznamuje, že vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia budú ZREŠTAUROVANÉ ZVONY NA MALEJ ZVONICI, ktorá je najstaršou stavbou v našej obci. Historické zvony pochádzajúce ešte z rokov 1837 a 1930 dostanú nové hlavy, srdcia, lineárne pohony a ovládače. Obec tak získa atraktívnu pamiatku nielen pre svojich obyvateľov, ale aj návštevníkov.

Našu žiadosť vybrali spomedzi 139 záujemcov a získame tak príspevok vo výške maximálne 3 000 eur. Žiadosti hodnotila komisia zložená zo zamestnancov výrobného závodu automobilky Kia a expertov pracujúcich v oblasti kultúry. Od roku 2013 závod podporil už viac ako 100 projektov so zameraním na podporu kultúrnych aktivít a podujatí realizovaných v Žilinskom kraji.

Okrem tohto úspešného grantu naša obec podala žiadosť aj v ďalšom grantovom programe „Región športuje“ vo výške 3 000e na podporu TJ Považan avšak tá nebola schválená.

mala zvonica

 

Čítať viac
tj povazan

Modernizácia areálu ihriska TJ Považan Nezbudská Lúčka

Začiatkom mája 2016 sa v našej obci podarilo zveľadiť miestne futbalové ihrisko. Veľká vďaka patrí najmä pánovi PETROVI NINÍKOVI, ktorý vyrobil dvojposchodové moderné striedačky pre futbalistov a sponzorsky sa podieľal na nákupe sedačiek a zváracieho materiálu. Ďalej vyrobil a venoval materiál na novú vstupnú bránu na futbalové ihrisko.

Plechy a materiál darovala cez Obecný úrad firma MASLEN výmenou za umiestnenie reklamy. Za montáž nových striedačiek ďakujeme ŠTEFANOVI ONDRÁŠOVI ml.

Treba spomenúť, že striedačky sa montovali na novú betónovú dosku, pri ktorej podali pomocnú ruku: Niník Peter, Ondráš Štefan ml., Tavač Ľubomír, Tichý Adam, Tavač Lukáš, Ondráš Matej, Oberta Ján, Ondráš Miroslav.

Okrem modernizácie striedačiek a vstupnej brány sa podarilo zrekonštruovať aj vstupnú miestnosť pre futbalistov novým sadrokartónom, ktorý na vlastné náklady zabezpečil a namontoval pán ĽUBOMÍR TAVAČ.

V mene všetkých fanúšikov TJ Považan všetkým spomenutým ešte raz ďakujeme!

nové striedačky (3) nova brana5_2016_Novy sadrokarton (3)

Ďalšie fotky k uvedenej akcii nájdete vo fotogalérii.

Čítať viac
Chata pod Suchým

Upratovanie pod Suchým – poďakovanie

Dňa 17.4.2016 sa uskutočnila ušľachtilá dobrovoľnícka akcia UPRATOVANIE POD SUCHÝM. Trasa čistenia začínala v našej obci a končila pri Chate pod Suchým.

Starostka obce, pani Adriana Vraňanová Kubičková, chce touto cestou veľmi pekne poďakovať iniciátorovi a organizátorovi tejto akcie pánovi PETROVI PROČKOVI a všetkým čo sa do tejto akcie zapojili, že sa týmto počinom postarali o poriadok v našej krásnej Malej Fatre.

Sme veľmi radi, že takýto dobrí ľudia ešte existujú!

Upratovanie pod Suchým

01 02 16 18
Čítať viac

Odvolanie mimoriadnej situácie medzi obcami Varín a Nezbudská Lúčka

V Katastri obce Varín na spojnici medzi obcami Varín a Nezbudská Lúčka došlo k vážnemu poškodeniu vozovky, avšak DNEŠNÝM DŇOM KONČÍ VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, nakoľko sa na tejto ceste realizujú stavebné práce, ktoré budú trvať 1 až 2 mesiace.

Počas stavebných prác na zosuve bude obmedzená doprava v oboch smeroch.

Ďakujeme za pochopenie

Oprava cesty, Varín, NL Oprava cesty, Varín-NL2 Oprava cesty, Varín-NL5

Odvolanie mimoriadnej situácie

Čítať viac