Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 7)
OZ, ikonka B

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 03.03.2021

Dňa 3.marca 2021 t. j. v stredu o 17:30 hodine sa uskutoční 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2021 formou videokonferencie.

Pozvánka na OZ 03.03.2021

Obec Nezbudská Lúčka pozýva na ON LINE Zastupiteľstvo o 17:30 cez program Zoom meeting. Prihlasovacie údaje do programu:

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/3273720788?pwd=b3F5anYzS0YyK3BqMzJLYllsd0ltUT09

Meeting ID: 327 372 0788
Passcode: 5i6uW1

Návod na prihlásenie: Pravidlá rokovania OZ formou videokonferencie

Čítať viac
kontajner na web

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec (mesto) Nezbudská Lúčka predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

2 995,1 + 22 900 + 1 410 + 7 340 + 1 360 + 49 + 9 746,7 + 319,7 + 353,7 + 2,3 + 7 = 46 483,5
ÚVKO = —————————————————————————————————————————————————————— x 100% = 38,17 %
2 995,1 + 22 900 + 1 410 + 7 340 + 1 360 + 49 + 9 746,7 + 319,7 + 353,7 + 2,3 + 7 + 69 070 + 6 240 = 121 793,5

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2021: ­­ 22 €

Čítať viac
NATURPACK web

Vzdelávací seriál „SPRÁVNA TREFA“

Vzdelávací seriál „SPRÁVNA TREFA“

Na kanáli NATUR-PACK verejnosti spoločnosť Natur-pack pripravila nový vzdelávací seriál „SPRÁVNA TREFA“ určený pre širokú verejnosť, v ktorom bude postupne vysvetľovať správne triedenie jednotlivých druhov odpadov.

V prvej časti tohto seriálu sa projekt venuje nápojovým kartónom, tzv. tetrapakom, v súčasnosti nazývaným ako kompozitné obaly na báze lepenky, donedávna označovaným ako viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM). Video si môžete pozrieť po kliknutí SEM.

  1. diel – Nápojové kartónyhttps://www.youtube.com/watch?v=xpIrteXHNi0&feature=youtu.be

Vzdelávajme sa v oblasti triedenia odpadov a pomôžme tak chrániť životné prostredie a zlepšiť kvalitu nášho života. Viac informácií o triedení a odpadovom hospodárstve nájdete tu: https://www.nezbudskalucka.sk/odpadove-hospodarstvo-2/


Čítať viac
Snímka logo web

Sčítanie obyvateľov v roku 2021

Základné informácie

Asistované sčítanie 03.05.2021 – 13.06.2021

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Na základe Rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenia asistovaného sčítania bude asistované sčítanie prebiehať v našom okrese v období 03.05.2021 – 13.06.2021. Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov.

Kontaktné miesto: Obecný úrad Nezbudská Lúčka/Kultúrny dom

Prevádzkové hodiny
Po:      07:00 – 15:00          
Ut:       07:00 – 15:00
St:       07:00 – 17:30
Št:       07:00 – 15:00
Pi:       07:00 – 12:00
So:      ——————
Ne:      ——————

Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto?
Požiadajte o mobilného asistenta sčítania:

Viac informácii v plagátoch nižšie:


Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne. Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.

Viac informácii na https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie

 


Čítať viac
Oznam na zverejenenie

OZNAM – Materská škola zatvorená

Oznam

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline ako príslušný orgán podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  nariadil účastníkovi konania „Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka zákaz prevádzky v Materskej škole, Nezbudská Lúčka 2, 013 24 Nezbudská Lúčka od 15.02.2021 do 26.02.2021 (vrátane) na základe hlásenia laboratórne potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou antigénového testu u pedagogického zamestnanca materskej školy. 

Celé znenie rozhodnutia TU: MS_Nezbudska_Lucka_COVID-19

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

OZNAM – obecný úrad zatvorený

OZNAM

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že na základe prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR bude Obecný úrad v Nezbudskej Lúčke pre verejnosť ZATVORENÝ.
V naliehavom prípade (overovanie, podanie daňového priznania..) alebo v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníčky telefonicky na číslach:
0911 925 692 alebo 0911 491 548 alebo mailom obec@nezbudskalucka.sk počas úradných hodín.

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

OZNAM – obecný úrad zatvorený

OZNAM

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že na základe prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR bude Obecný úrad v Nezbudskej Lúčke do 07.02.2021 pre verejnosť ZATVORENÝ.
Pracovníkov môžete kontaktovať telefonicky na číslach:
0911 925 692 alebo 0911 491 548 alebo mailom obec@nezbudskalucka.sk počas úradných hodín.

Čítať viac
Dom na web

OZNAM – Stavebný úrad zatvorený

Oznam

Spoločný obecný úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku so sídlom v Krasňanoch č. 285 oznamuje obyvateľom, že bude zatvorený predbežne do 07.02.2021, otvorenie od 08.02.2021  bude závisieť aj od rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Žiadame obyvateľov, aby pracovníkov úradu v týchto dňoch kontaktovali predovšetkým telefonicky 041/5692 381, elektronicky, prípadne využili poštový kontakt.

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

OZNAM – obecný úrad zatvorený

OZNAM

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že na základe prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR bude Obecný úrad v Nezbudskej Lúčke od 26.01.2021 do 29.01.2021 pre verejnosť ZATVORENÝ.
Pracovníkov môžete kontaktovať telefonicky na číslach:
0911 925 692 alebo 0911 491 548 alebo mailom obec@nezbudskalucka.sk počas úradných hodín.

Čítať viac