Správy

Home/Aktuality v obci/Dochádzka poslancov za roky 2015/2016

Dochádzka poslancov za roky 2015/2016

erb_NL

Odmeny za výkon poslaneckej funkcie sa určujú nasledovne:

ZA ÚČASŤ NA ZASTUPITEĽSTVE

10 eur za účasť na zasadaní obecného zastupiteľstva

za neúčasť na zasadaní obecného zastupiteľstva sa odmena nevypláca

 

ZA ÚČASŤ V KOMISIÁCH

3 eura predseda komisie

2 eurá člen komisie

za neúčasť na zasadaní obecnej komisie sa odmena nevypláca

 

Na „Zásadách odmeňovania“ sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nezbudskej Lúčke dňa 08.09.2010, uznesením č. 33/8.

 

Dochádzka poslancov za rok 2016

Dochádzka poslancov za rok 2015

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu