Správy

Home/Aktuality v obci/Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

kontajner na web

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec (mesto) NEZBUDSKÁ LÚČKA

predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

(7 230 + 1 520 + 13 820 + 280 + 78 + 1 680 + 385 + 330) = 25 323

ÚVKO = ———————————————————————————————————- x 100% = 18,85 %

(107 240 + 7 230 + 1 520 + 13 820 + 280 + 1 800 + 78 + 1 680 + 385 + 330) = 134 363

 

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2019: 12 €/t

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu