Správy

Home/Aktuality v obci/Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

kontajner na web

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec (mesto) NEZBUDSKÁ LÚČKA

predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

(1 580 + 1 840 + 4 430 + 16 300 + 6 580 + 97 + 380 + 750) = 31 957

ÚVKO = —————————————————————————————————————————————- x 100% = 27,01 %

(81 220 + 1 580 + 1 840 + 4 430 + 16 300 + 6 580 + 97 + 380 + 750 + 5 160) = 118 337

 

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2020: 22 €/t

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu