Správy

Home/Aktuality v obci/Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

kontajner na web

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec (mesto) Nezbudská Lúčka predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

2 995,1 + 22 900 + 1 410 + 7 340 + 1 360 + 49 + 9 746,7 + 319,7 + 353,7 + 2,3 + 7 = 46 483,5
ÚVKO = —————————————————————————————————————————————————————— x 100% = 38,17 %
2 995,1 + 22 900 + 1 410 + 7 340 + 1 360 + 49 + 9 746,7 + 319,7 + 353,7 + 2,3 + 7 + 69 070 + 6 240 = 121 793,5

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2021: ­­ 22 €

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu