Správy

Home/Aktuality v obci/Koronavírus COVID-19 – nové informácie

Koronavírus COVID-19 – nové informácie

Koronavúrus na zverejnenie

Úrad verejného zdravotníctva vydal stanovisko ku komunálnym odpadom,

viac nájdete TU http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4123:covid-19-stanovisko-k-iadosti-o-usmernenie-pre-samospravy-pri-nakladani-s-komunalnym-odpadom&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153


Opatrenia EÚ v súvislosti s koronavírusom

Všetky najnovšie informácie o opatreniach prijatých v európskej úrovni v súvislosti s COVID-19 ako aj súhrn doterajších krokov zo strany EÚ zverejňuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku na svojich stránkach.

Európska komisia doposiaľ rozhodla o vytvorení rezervy strategického vybavenia v systéme rescEU, predĺžila lehoty na predkladanie žiadostí do európskych programov (Erasmus+, Európsky zbor solidarity, Horizont 2020 a nástroja akcelerátor EIC), prijala opatrenia proti nepoctivým obchodníkom, naďalej pomáha členským štátom pri repatriácii ich občanov uviaznutých v zahraničí v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s koronavírusom, uverejnila odporúčania pre osvedčené postupy týkajúce sa opatrení v oblasti verejného zdravia a skríningových stratégií v súvislosti s COVID-19 a pripravila usmernenia Komisie o hraničných priechodoch.

Súhrn doterajších opatrení EÚ v reakcii na koronavírus:

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Európska komisia

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu