Správy

Home/Aktuality v obci/Koronavírus COVID-19 – Rozšírenie núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb

Koronavírus COVID-19 – Rozšírenie núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb

Koronavúrus na zverejnenie

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 169 z 27. marca 2020 schválila návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie  výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020. Celé znenie uznesenia č. 169 z 27. marca 2020 nájdete TU: UZNESENIE VLÁDY č 169 z 27.03.2020

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu