Správy

Home/Aktuality v obci/Koronavírus COVID-19 – Rozšírenie núdzového stavu

Koronavírus COVID-19 – Rozšírenie núdzového stavu

Koronavúrus na zverejnenie

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 115 z 18. marca 2020 schválila návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020. Celé znenie uznesenia č. 115 z 18. marca 2020 nájdete TU: Uznesenie Vlády SR č.115_2020

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu