Správy

Home/Aktuality v obci/Koronavírus COVID-19 – ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR – Bohoslužby od 06.05.2020

Koronavírus COVID-19 – ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR – Bohoslužby od 06.05.2020

Koronavúrus na zverejnenie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov opatrenie č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, ktoré dopĺňa nasledovneopatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu